Nytt kollektivavtal på Public service-området

Publicerad 21 juni 2017

Journalistförbundet och Medieföretagen undertecknade den 20 juni 2017 ett nytt kollektivavtal på avtalsområdet Public service. Avtalet löper över tre år och innehåller bland annat:

• löneökningar på 6,1 procent
• flexpension: ökade pensionsavsättningar på 0,4 procent och en förstärkt möjlighet att gå ner i tid mot slutet av arbetslivet
• utökat föräldratillägg med en extra månad – nu även för visstidsanställda som är under längre kontrakt
• partsgemensam arbetsgrupp om upphovsrätt
• partsgemensam arbetsgrupp om arbetstider
• förändrade regler kring schemaändringar
• fyraårig programanställning

− Att medlemmarna i Journalistförbundet nu får möjlighet till flexpension är positivt för deras framtida ekonomi. Tillsammans med nivåerna på löneökningar och ett förbättrat föräldratillägg har vi ökat värdet på kollektivavtalet för journalisterna inom public service, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Arbetstiden och schemaläggning har varit en prioriterad fråga för medlemmarna. Nu förändras reglerna kring schemaändringar, samtidigt sätter en arbetsgrupp igång som ska se över hur arbetstiderna förläggs.

– I det nya avtalet är varseltiden vid förändringar av meddelad arbetstid förkortad. Med tanke på detta har vi krävt, och fått till, en arbetsgrupp som på sikt kan skapa förbättringar och få ordning på hur schemaläggningen görs, säger Hanna Nyberg, ordförande för journalistklubben vid SVT.

Möjligheten för medlemmar i Journalistförbundet att vara programanställd förlängs till fyra år.

– Journalister som befinner sig i en otrygg situation kan nu fortsätta få hjälp och råd från Journalistförbundet istället för att behöva lämna oss, säger Ulrika Hyllert, ordförande för journalistklubben vid Sveriges Radio.

Lönemässigt innebär avtalet en nivåhöjning på 6,1 procent under en avtalsperiod på 36 månader, från 1 april 2017 till och med 31 mars 2020. 2,0 procent för 2017, 1,8 procent för 2018 och 2,3 procent för 2019. Utöver det tillkommer avsättningar till flexpension på 0,4 procent. Lägstalönerna höjs för journalister med 6,1 procent under perioden.

− Årets förhandlingar har varit tuffa. Vi har skapat flera förbättringar, stått emot många krav på försämringar, men också fått kompromissa med vår motpart i en del frågor. Nu ser vi fram emot att kunna utveckla avtalen tillsammans de kommande tre åren, säger Jonas Nordling.

Här hittar du alla aktuella kollektivavtal och frilansavtal.

Har du frågor kring kollektivavtalsförhandlingarna? Kontakta din klubbföreträdare, skicka mejl till förhandlingsjouren, ställ frågor på Facebook och Twitter, eller kontakta oss per telefon.

E-post: forhandlingsjouren@sjf.se
Facebook: www.facebook.com/journalistforb
Twitter: @journalistforb

För mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Johan Lif, förhandlingschef Journalistförbundet, 072-721 51 00

Senast ändrad 6 mars 2020