Nytt kollektivavtal på Dagspress

Publicerad 30 juni 2017

Journalistförbundet och Medieföretagen undertecknade den 30 juni 2017 ett nytt kollektivavtal på avtalsområdet Dagspress. Avtalet löper över tre år och innehåller bland annat:

• löneökningar på 6,1 procent
• flexpension: ökade pensionsavsättningar och en förstärkt möjlighet att gå ner i tid mot slutet av arbetslivet

• arbetsgrupp för att hitta nya lösningar kring arbetstid
• avtalsråd som hanterar arbetstidsrelaterade problem
• förbättrad Ob-ersättning för morgonarbete
• större hänsyn till individens behov vid schemaläggning

• förändrade uppsägningstider
• prövotid införs för visstidsanställda

− Att journalisterna på dagspressområdet nu får möjlighet till flexpension och bra nivåer på löneökningarna under tre år är positivt för deras framtida ekonomi. De ökade avsättningarna till tjänstepension som flexpensionen innebär är särskilt viktigt för yngre journalister, säger Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet.

Arbetstiden har varit prioriterad för medlemmarna. Nu startar en arbetsgrupp som ska arbeta för att förbättra situationen i framtiden. För att markera behovet av nya regler införs en höjning av Ob-ersättningen för de som arbetar tidiga morgnar. Höjningen gäller under avtalsperioden.

Ett avtalsråd som kan hantera de arbetstidsrelaterade problem som finns idag införs också.

− Det är bra att vi nu aktivt kan arbeta tillsammans med arbetsgivarna för att hitta lösningar som minskar stressen och pressen på dagspressjournalister. Att arbetsgivarna nu får ett tydligare krav på sig att ta hänsyn till individens behov vid schemaläggning är också viktigt, säger Jonas Nordling.

De förändrade uppsägningstiderna gäller medarbetare som anställs efter den 1 juli 2017. För tidigare anställda gäller de uppsägningstider som finns i det gamla kollektivavtalet. Om de nya uppsägningstiderna blir bättre för en tidigare anställd ska de istället tillämpas.

Lönemässigt innebär avtalet en nivåhöjning på 6,1 procent under en avtalsperiod på 36 månader, från 1 april 2017 till och med 31 mars 2020. 2,0 procent för 2017, 1,8 procent för 2018 och 2,3 procent för 2019. Utöver det tillkommer avsättningar till flexpension på 0,4 procent under perioden. Lägstalönerna höjs för journalister med 6,1 procent under perioden.

− Årets förhandlingar har dragit ut på tiden. Vi har skapat tydliga förbättringar och vi har stått emot många krav på försämringar. Nu ser vi fram emot att kunna utveckla avtalen tillsammans de kommande tre åren, säger Johan Lif, förhandlingschef på Journalistförbundet.

Här kommer protokollet för dagspressavtalet att läggas upp

Här hittar du alla aktuella kollektivavtal och frilansavtal

Har du frågor kring de nya kollektivavtalen? Skicka gärna mejl till förhandlingsjouren, ställ frågor på Facebook och Twitter, eller kontakta oss per telefon 08 - 613 75 40.

E-post: forhandlingsjouren@sjf.se
Facebook: www.facebook.com/journalistforb
Twitter: @journalistforb

För mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Johan Lif, förhandlingschef Journalistförbundet, 072-721 51 00

Senast ändrad 6 mars 2020