Nya kollektivavtal på Tidskrifter och Etermedier

Publicerad 21 juni 2017

Journalistförbundet och Medieföretagen undertecknade den 20 juni 2017 ett nytt kollektivavtal på avtalsområdena Tidskrift och Etermedia. Avtalen löper över tre år och innehåller bland annat:

• löneökningar på 6,1 procent
• flexpension: ökade pensionsavsättningar på 0,4 procent och en förstärkt möjlighet att gå ner i tid mot slutet av arbetslivet
• minskade möjligheter för arbetsgivarna att missbruka vissa anställningsformer
• förändrade uppsägningstider 
• prövotid införs för visstidsanställda

− Att medlemmarna i Journalistförbundet nu får möjlighet till flexpension och bra nivåer på löneökningarna under tre år är positivt för deras framtida ekonomi. De ökade avsättningarna till tjänstepension som flexpensionen innebär är särskilt viktigt för yngre journalister, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Anställningsformerna har renodlats i de nya kollektivavtalen med tydligare regler när visstidsanställning får användas. Den som varit anställd för särskilda behov blir nu fast anställd efter två år.

De förändrade uppsägningstiderna gäller medarbetare som anställs efter den 1 juli 2017. För tidigare anställda gäller de uppsägningstider som finns i gamla kollektivavtalen. Om de nya uppsägningstiderna blir bättre för en tidigare anställd ska de istället tillämpas.

Journalistförbundet och Medieföretagen är överens om att övergångsregler för anställda före 1 juli 2017 gäller även vid verksamhetsövergång.

Därför har den lokala journalistklubben på TV4/Nyhetsbolaget och arbetsgivaren kommit överens om att de äldre uppsägningstiderna gäller vid den planerade verksamhetsövergången till Bonnier Broadcasting.

Lönemässigt innebär avtalet en nivåhöjning på 6,1 procent under en avtalsperiod på 36 månader, från 1 april 2017 till och med 31 mars 2020. 2,0 procent för 2017, 1,8 procent för 2018 och 2,3 procent för 2019. Utöver det tillkommer avsättningar till flexpension på 0,4 procent under perioden. Lägstalönerna höjs för journalister med 6,1 procent under perioden.

− Årets förhandlingar har varit tuffa. Vi har skapat flera förbättringar, stått emot många krav på försämringar, men också fått kompromissa med vår motpart i en del frågor. Nu ser vi fram emot att kunna utveckla avtalen tillsammans de kommande tre åren, säger Jonas Nordling.

Här hittar du alla aktuella kollektivavtal och frilansavtal.

Har du frågor kring de nya kollektivavtalen? Skicka gärna mejl till förhandlingsjouren, ställ frågor på Facebook och Twitter, eller kontakta oss per telefon 08 - 613 75 40.

E-post: forhandlingsjouren@sjf.se
Facebook: www.facebook.com/journalistforb
Twitter: @journalistforb

För mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Johan Lif, förhandlingschef Journalistförbundet, 072-721 51 00

Senast ändrad 6 mars 2020