Läget i avtalsrörelsen

Publicerad 27 mars 2017

Tidsplan

Journalistförbundet har växlat krav med vår motpart Medieföretagen på två av fem avtalsområden, dagspress och public service. Det återstår att växla krav på avtalsområdena tidskrifter, etermedia och bemanning. Följande datum är i dagsläget planerade för förhandlingar och fler kravväxlingar:

27 mars – förhandlingar dagspress
29 mars – förhandlingar public service
30 mars – kravväxling tidskrifter
4 april – kravväxling etermedia

Därefter fortsätter förhandlingarna under april då vi också växlar krav på bemanningsområdet.

Fredag den 31 mars ska förhandlingarna inom industrin vara klara. I dessa förhandlingar sätts en norm för nivån på löneökningar och för avtalens längd som kallas ”märket”. Övriga parter på arbetsmarknaden följer traditionellt ”märket”. Journalistförbundet står bakom denna ordning.

Växlade krav från Journalistförbundet och Medieföretagen

I en avtalsrörelse har båda parter krav, som man sedan förhandlar om för att nå ett avtal. Journalistförbundet har framfört krav som har som mål att förbättra medlemmarnas villkor på både kort och lång sikt.

Journalistförbundets krav på dagspress och public service

Arbetssituationen är pressad för många journalister och det märks. Arbetstidsförkortning, reglering av gränslöst arbete och förbättrade möjligheter till återhämtning är några av de krav som lämnats över för att komma till rätta med detta.

Medieföretagen är villiga att diskutera hur situationen kan förbättras, men har tidigare inte varit villiga att ta de kostnader som exempelvis ytterligare arbetstidsförkortningar medför.

Journalistförbundet kräver avsättningar till flexpension, för att stärka medlemmarnas tjänstepension och ge dem möjlighet att gå ner i tid mot slutet av arbetslivet. Det är en rättvisefråga att medlemmar i Journalistförbundet inte ska ha sämre pensionsvillkor än andra anställda i det privata näringslivet, eller journalister på samma arbetsplats.

Förbundets förhandlingsdelegation kommer att bedöma vilka krav från Medieföretagen vi kan gå med på för att medlemmarna ska få flexpension.

Medieföretagens krav

I år har arbetsgivarna framfört krav om bland annat sifferlösa avtal. Det innebär att inte finns någon centralt avtalad siffra som styr löneökningarnas storlek. Istället sätts lönen helt individuellt i samtal mellan arbetstagare och närmaste chef.

På dagspress vill Medieföretagen också ändra turordningsreglerna vid uppsägningar så att fler personer kan undantas.

Utöver detta finns flera andra krav från vår motpart.

För mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Johan Lif, förhandlingschef Journalistförbundet, 072-721 51 00

Senast ändrad 6 mars 2020