Avtalsdelegationen vald

Publicerad 18 januari 2017

Journalistförbundet samlade 115 fackliga företrädare för avtalskonferensen 17-18 januari. En av uppgifterna för konferensen var att välja den avtalsdelegation som ska driva förhandlingarna med motparten Medieföretagen under avtalsrörelsen. Avtalsdelegationen består av förbundsstyrelsens tolv ledamöter och tio avtalsdelegerade.

Till ordinarie avtalsdelegerade valdes:
Anders Forsström, Dagspress
Maria Johansson, Dagspress
Hedvig Juhasz Toth, Dagspress
Oda Fjeldstad, Bemanning
Linda Mankefors, Bemanning
Lars Nilsson, Public service
Mette Hultgren, Public service
Marie Schulz, Tidskrift
Annika Boltegård, Tidskrift
Ann Johansson, Etermedia

Till suppleanter valdes:
Susanna Vidlund, Dagspress
Karin Sjöberg, Dagspress
Eskil Fagerström, Dagspress
Tove Björnlund, Bemanning
Emma Åhman, Bemanning
Hanna Nyberg, Public service
Thomas Gjerdingen, Public service
Charlotte Jenkinson, Tidskrift
Sara Grant, Tidskrift
Susanna Nicklasson, Etermedia

För mer information kontakta:
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Johan Lif, förhandlingschef Journalistförbundet, 072-721 51 00

Senast ändrad 6 mars 2020