Foto: Tor Johnsson

"Vi har ett självklart ansvar för klimatet"

Publicerad 24 september 2019

Journalistförbundet tar inte ut medlemmarna i politisk strejk på fredag. Däremot anser förbundet att klimatfrågan är viktig, och bör lyftas mer. Ordförande Ulrika Hyllert kommer visa sitt stöd för Fridays for Future genom att delta i fredagens klimataktion.

Här ställer vi tre snabba frågor till Ulrika Hyllert, ordförande för Journalistförbundet, apropå den pågående Global Week for Future.

Går du ut i strejk för klimatet på fredag?

– Jag kommer att delta i klimataktionen i Göteborg som Fridays for Future ordnar. Klimatet är en oerhört angelägen samhällsfråga där vi i fackföreningsrörelsen har ett självklart ansvar. För mig känns det viktigt att visa stöd för den globala rörelse som skapats det senast året, och som ställer både höga och motiverade krav på förändring. Jag ser klimatfrågan som en helhet där det är viktigt att inte fastna i meningsskiljaktigheter kring detaljer, vi bör lägga energin på det som leder framåt.

Hur jobbar Journalistförbundet med miljöfrågor?

– Vi både kan och vill göra mer och arbetar därför internt med hur vi kan minska vår klimatpåverkan utöver det vi redan gjort. Vi har till exempel under det senaste året arbetat om vår interna resepolicy utifrån klimatpåverkan och underlättat för de som vill resa med tåg på våra stipendieresor. Vi gör klimatsmarta val när vi arrangerar kurser, kongresser och konferenser. Vi uppmuntrar också medlemmar att ta upp klimatfrågor på sina arbetsplatser. Det politiska arbetet för att driva klimatfrågorna sker genom främst TCO och Världsfacket.

Läs mer om hur Journalistförbundet ställer sig till klimatstrejk och klimatfrågor här.

Vad tycker du att man som medlem kan göra för klimatet i sitt dagliga arbete?

– Det viktigaste för en journalist är att göra bra och trovärdig journalistik. Jag vill uppmuntra våra medlemmar att i det löpande redaktionella arbetet initiera diskussioner om hur man kan göra trovärdig och bra journalistik – om klimatet.

– För att vara trovärdig behöver man ofta tid att sätta sig in i en fråga, så det man också kan göra är att arbeta för att det ska finns tid att läsa på. Även om det idag är oerhört slimmat på redaktionerna och för frilansar gäller det att försöka förhandla ett rimligt arvode för den tid det faktiskt tar att göra ett bra jobb. Jag hoppas att vi får se ännu fler granskande artiklar och reportage om klimatet.

– Journalister gör bäst nytta på jobbet, så jag ser fram emot kritiska frågor till både fackförbund, beslutsfattare, näringsliv, klimataktivister, forskare med flera.

Här får du tips på 25 klimatsmarta frågor som du kan ställa på ditt jobb.

 

Senast ändrad 26 februari 2020