Foto: Sara Carlsson

25 frågor om miljö att ställa på ditt jobb

Publicerad 23 september 2019

Många bäckar små … Om du och dina kollegor hjälps åt kan ni tillsammans göra redaktionen eller frilanskontoret mer klimatsmart. Så ställ de här frågorna och var med och rädda miljön!

Journalistiskt innehåll

Kan miljö och klimat lyftas mer eller på ett annat sätt i det redaktionella materialet? För idéer kan du lyssna på vår podd från Journalistens seminarium ”Hur vässar vi miljöjournalistiken utan att hamna i aktivistfällan?”

Ekonomi

Är företagets pengar miljövänligt placerade?

Resor 

Har du som frilans eller företaget du jobbar på en policy för miljövänligare tjänsteresor? Klimatkompensation? Är redaktionens bilar av miljövänligare sort? Kan cyklar användas istället för bilar? Går det att samåka?

Papper

Kan antalet utskrifter minskas? Återvinns allt papper?

Strömåtgång

Släcks belysningen när ni inte är på jobbet? Används energisparfunktioner på skärmar och datorer? Stängs all teknik som drar ström av när den inte behövs? Går eventuell klimatanläggning ner på lågvarv viss del av dygnet?

Elavtal

Kan ett miljövänligare elavtal tecknas för lokalerna? Finns det till och med möjlighet att sätta solceller på taket?

Kaffe och frukt

Om ni har kaffe (med mjölk) och frukt på jobbet – är det ekologiskt? Vid konventionell produktion av kaffe, mejeriprodukter, bananer och vindruvor används mycket bekämpningsmedel, så när det gäller de varorna är det lite extra viktigt att byta till ekologiskt. Går det kanske också att beställa närodlad frukt efter säsong?

Återvinning

Finns det möjlighet till källsortering? Kan sliten inredning och teknik repareras och användas längre?

Flergångsartiklar

Engångsartiklar som pappmuggar och plastskedar är SÅ ute – det har ni väl inte?

Städning

Används miljömärkta rengöringsmedel? Energisnåla städapparater? Är toapapper och soppåsar miljömärkta?

Mat

Kan man sträva efter vegetarisk kost vid eventuella matbeställningar? Kan kollegorna uppmuntras att äta mer vegetariskt?

Blommor och bin

Kan bikupor, insektshotell och/eller planteringar med blommor placeras i anslutning till lokalerna?

Senast ändrad 26 februari 2020