Foto: Tor Johnsson

Vi motsätter oss beslut om utlämning av Assange

Publicerad 17 juni 2022

Utlämning av Julian Assange har idag godkänts av Storbritannien. Journalistförbundet motsätter sig beslutet.

"I en demokrati ska visselblåsare skyddas, inte ställas inför rätta", säger Ulrika Hyllert.

Nyhetsbyrån AP rapporterar att Storbritannien idag 17 juni 2022 har godkänt att Julian Assange, grundare av WikiLeaks, får utlämnas till USA. Julian Assange anklagas där för spioneri.

 Vi motsätter oss beslutet att Julian Assange ska utlämnas till USA. Uppgifter som kommit fram tack vare Julian Assange och WikiLeaks är uppgifter av stort allmänintresse. I en demokrati ska visselblåsare skyddas, inte ställas inför rätta, säger Ulrika Hyllert.

Hon fruktar att beslutet kan få farliga konsekvenser:

 Beslutet kan bli vägledande och få allvarliga konsekvenser för framtida visselblåsare som avslöjar information om USA och som söker skydd i Europa.

Senast ändrad 17 juni 2022