Metro försatt i konkurs

Publicerad 17 februari 2020

Tidningsaktiebolaget Metro har måndagen 17 februari försatts i konkurs. Journalistförbundets ombudsmän har kontakt med medlemmar som påverkas, och kommer att sammanställa kraven som ska lämnas över till konkursförvaltaren. 

Rekonstruktionen av Metro har pågått sedan våren 2019 och förra veckan kom beskedet att Metro Media House AB försattes i konkurs. Nu även Tidningsbolaget Metro. 

Förbundet kommer nu att  sammanställa de krav som finns på fordringar för uppsägningslön, semesterersättning och arvoden gentemot bolaget. Det gäller både de medlemmar som varit anställda och de som frilansat för Metro. 

Detta har hänt: 

25 mars: Metros journalister fick ingen lön utbetald. Det visade sig att företaget var i stor ekonomisk kris, men att man inte kommunicerat det med fackklubben.

3 april: Metro begärde rekonstruktion av företaget. Det innebar att de anställda fick sina löner utbetalda genom den statliga lönegarantin.

25 juni: Förhandlingar om omorganisation inleddes.

28 juni: Förhandlingarna slutade i oenighet, företaget beslutade att verkställa uppsägning av 20 anställda journalister.

13 augusti: Efter en ny förhandling la Metro ner all journalistisk verksamhet och säger upp de 4 kvarvarande journalisterna.

17 februari: Metro ansökte om och försattes i konkurs.

 

För mer information och frågor om Journalistförbundets arbete, kontakta:

Katarina Dahlskog, förbundsjurist: 08-613 75 45, katarina.dahlskog@sjf.se

Petteri Flanagan Karttunen, kommunikationsansvarig: 08-6137597, petteri.flanagan.karttunen@sjf.se

Senast ändrad 26 februari 2020