Foto: Tor Johnsson

Journalistförbundet kvarstår som medlemmar i IFJ

Publicerad 23 mars 2023

Journalistförbundets styrelse har idag fattat beslut om att förbundet ska kvarstå som medlemmar i den internationella journalistfederationen, IFJ.

Den 31 januari meddelade journalistförbunden i Danmark, Finland, Norge och Island att de lämnar IFJ. Formellt utträder förbunden den 31 juli, eftersom IFJ tillämpar sex månaders uppsägningstid.

– När övriga nordiska länder begärde utträde ur IFJ var vårt besked att vi skulle analyseras vilka konsekvenser beskedet får för det svenska medlemskapet i IFJ. Journalistförbundets styrelse har utrett, diskuterat och noga övervägt frågan och beslutat att Journalistförbundet ska vara kvar i IFJ, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

In English: The Swedish Union of Journalists will remain a member of IFJ

Kritik mot IFJ:s hantering av RUJ

Orsakerna bakom beslutet är flera. En kritik som Journalistförbundet haft mot IFJ var att organisationen inte agerat tillräckligt kraftfullt mot det ryska journalistförbundet, RUJ.  

– Vår uppfattning är att RUJ agerade på ett oacceptabelt sätt i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Inte minst det faktum att RUJ etablerat fyra ryska fackkontor på ockuperad mark i Ukraina var något som vi reagerade mycket kraftigt på, säger Ulrika Hyllert. 
 
Beslutet från RUJ att öppna kontor på ukrainsk mark, ockuperad av Ryssland, var också något som ledde till att IFJ till slut uteslöt RUJ ur IFJ vid ett extrainkallat styrelsemöte den 23 februari 2023. Beslutet välkomnades av det svenska Journalistförbundet, men förbundet var samtidigt kritiskt mot att det tog så lång tid för IFJ att agera.

Biståndsarbetet via IFJ värdefullt

Journalistförbundet bedriver tillsammans med IFJ och Union to union ett omfattande biståndsarbete runt om i världen i syfte att stärka journalistkollegor i deras viktiga arbete för det fria ordet. 

– Om det svenska förbundet skulle lämna IFJ skulle det inte gå att driva projekten vidare vilket kraftigt skulle minska möjlighet för journalistförbundets medlemmar att hjälpa kollegor runt om i världen. Till det kommer att IFJ är den enda världsomspännande fackliga organisationen för journalister, säger Ulrika Hyllert.

IFJ utfärdar också de internationella presskorten och tillgången till dessa presskort är viktig för förbundets medlemmar som arbetar utomland.

Viktigt att förändra IFJ

Att Journalistförbundets styrelse beslutat att kvarstå som medlemmar i IFJ betyder inte att det saknas utmaningar för IFJ som organisation. Det finns problem inom IFJ när det gäller frågor kring styrning, som transparens och möjligheten till förnyelse. Den kritik som framförts genom åren tillsammans med övriga Nordiska förbund kvarstår. 

Vid en samlad bedömning anser dock Journalistförbundets styrelse att det bästa för förbundets medlemmar i nuläget är att som medlem av IFJ försöka förändra organisationen i en positiv riktning.

– Journalister och pressfriheten i världen befinner sig i ett svårt läge. Journalistförbundet kommer inför IFJ:s kongress 2026 arbeta för att IFJ ska bli en stark och trovärdig organisation med förmåga att motverka de problem som organisationens medlemmar står inför, säger Ulrika Hyllert och tillägger;

– Vi kommer självklart att fortsätta samarbeta med våra systerförbund i Norden. Vi har mycket gemensamt med journalistkollegor i våra grannländer och möjligheten att tillsammans försöka hitta lösningar på de utmaningar vi står inför på den nordiska mediemarknaden är mycket värdefull för oss som förbund, säger Ulrika Hyllert.

Senast ändrad 23 mars 2023