Foto: Journalistförbundet

Nordiska journalistförbund lämnar IFJ

Publicerad 31 januari 2023

Journalistförbunden i Danmark, Finland, Norge och Island har idag meddelat att de lämnar det Internationella Journalistfederationen, IFJ. Svenska Journalistförbundet kommer inte att lämna i nuläget, men utesluter inte ett utträde senare i år.

Journalistförbunden i Danmark, Finland, Norge och Island kommer formellt att utträda ur IFJ den 31 juli, eftersom IFJ tillämpar sex månaders uppsägningstid. Svenska Journalistförbundet kommer att analysera vilka konsekvenser dagens besked får för det svenska medlemskapet. 

Kritik mot IFJ från NJF

De nordiska förbunden har tillsammans inom ramen för det Nordiska Journalistförbundet, NJF, på senare tid kritiserat IFJ:s agerande. Bland annat i förhållande till det ryska journalistförbundet, RUJ. De nordiska förbunden har krävt att RUJ ska uteslutas ur IFJ, särskilt efter att det i oktober stod klart att RUJ öppnat kontor på ukrainsk mark, ockuperad av Ryssland. De nordiska journalistförbunden inväntar beslut från IFJ om kravet på att RUJ ska uteslutas hörsammas eller inte. 

Analys av medlemskapet i IFJ 

IFJ samlar journalister från hela världen och har 187 medlemsförbund i 140 länder. För svensk del finns det flera delar i förbundets verksamhet som är kopplande till medlemskapet i IFJ och som behöver analyseras innan ett beslut kan tas om även Svenska Journalistförbundet ska lämna eller fortsatt stanna kvar. Det handlar bland annat hur ett utträde skulle påverka de internationella presskort som vi i Sverige utfärdar och förbundets biståndsprojekt. 

Internationella presskort och biståndsprojekt

I dag är det via IFJ som vi i Svenska Journalistförbundet utfärdar det internationella presskortet (IPC), till medlemmar. IPC utfärdas idag endast till journalister vars fackförbund är medlem i IFJ. IFJ erbjuder också en internationell reseförsäkring för medlemmar i förbunden. När det gäller de biståndsprojekt som vi i Svenska Journalistförbundet bedriver, så leds de av IFJ. Detta med stöd från den svenska organisationen Union to Union och pengar från svenska Sida. Projekten bidrar till att stärka det fackliga arbetet hos journalistförbund i samtliga världsdelar. 
 

Senast ändrad 1 februari 2023