Foto: Journalistförbundet

Välkomna krafttag mot SLAPP

Publicerad 19 november 2021

Efter omfattande påtryckningar agerar nu EU-parlamentet för att strypa SLAPP, domstolsprocesser som används för att tysta journalister runt om i världen, och även i Sverige.

"Det här är ett stort och viktigt steg för yttrande- och pressfriheten", säger Ulrika Hyllert.

För ett år sedan krävde Journalistförbundet, tillsammans med 82 andra organisationer i Europa, att EU måste göra något åt möjligheten att använda SLAPP.

SLAPP är en förkortning för "strategic lawsuit against public participation", det vill säga att domstolsprocesser används för att tysta exempelvis journalister och begränsa yttrandefriheten. Öppningar för SLAPP har funnits runt om i EU. Svenska journalister har stämts i tingsrätt för att de granskat så kallade bluffakturaföretag, och journalister på Realtid hotades med fängelsestraff om de skulle publicera sin granskning av en finansman.

"Oerhört positivt"

Nu har vi fått gehör för våra påtryckningar. EU-parlamentet kräver att det sätts in kraftigare åtgärder för att skydda exempelvis journalister från missbruk av juridiska metoder. 

– Det är oerhört positivt att EU-parlamentet inser allvaret och kräver stärkta åtgärder för att skydda journalister och frivilligorganisationer från missbruk av juridiska metoder, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert. 

Ulrika Hyllert, vice ordförande Journalistförbundet. Foto: Tor Johnsson
Foto: Tor Johnsson

Skydd för enskilda på flera punkter

I det förslag som antogs av EU-parlamentet ingår bland annat följande punkter:

  • Funktioner som möjliggör tidiga avslag, vilket kan förhindra kostsamma och tidskrävande rättstvister.
  • Vissa sanktioner gentemot käranden.
  • Bestämmelser för att förhindra att rättsliga åtgärder ska kunna genomföras i en, för käranden, mer förmånlig jurisdiktion.
  • Skydd mot kombinerade SLAPP:ar, där civil- och straffrättsliga ansvarsavgifter utkrävs.

 

Senast ändrad 19 november 2021