Foto: Tor Johnsson

Erbjud svenskt skydd till afghanska journalister

Publicerad 16 augusti 2021

I ett brev till utrikesminister Ann Linde uppmanar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert den svenska regeringen att erbjuda skydd till afghanska journalister, tolkar och andra i Afghanistan som arbetat för svenska medier. Du kan läsa brevet i sin helhet nedan. 

Till Ann Linde. 
 
Svenska Journalistförbundet uppmanar dig som utrikesminister och den svenska regeringen att skyndsamt erbjuda flyktingstatus eller skyddsstatus till afghanska journalister, tolkar och andra personer i Afghanistan som under de senaste åren arbetat för svenska journalister och medier. Det här är personer som på olika sätt varit avgörande för att svenska medier har kunnat rapportera från det krigshärjade landet.
 
Svenska Journalistförbundet har under den senaste tiden varit i kontakt med flera av våra medlemmar som fruktar för sina afghanska kollegors liv och hälsa. Vår uppmaning går även i linje med kraven på den svenska regeringen att hjälpa tolkar och annan lokal personal som arbetat för ambassaden och den militära svenska insatsen i Afghanistan.
 
Svenska Journalistförbundet är också redo att ge stöd och hjälp till de afghanska journalister som väljer att söka skydd i Sverige. Vi har ett särskilt medlemskap för journalister som beviljats asyl, vilket innebär att de bland annat snabbare kan återgå till arbete. 
 
Jag uppmanar regeringen att behandla denna fråga ytterst skyndsamt, och jag finns till förfogande för förtydliganden och information. 
 
Ulrika Hyllert
ordförande Journalistförbundet i Sverige  

Senast ändrad 16 augusti 2021