Foto: Journalistförbundet

Journalistförbundet beklagar strandade Las-förhandlingar

Publicerad 1 oktober 2020

I natt strandade förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Journalistförbundet beklagar att vi i dessa viktiga frågor om anställningstrygghet och flexibilitet på arbetsmarknaden inte lyckades nå fram till en partslösning.

Parternas mål var att komma överens om ett avtal som kan vara hållbart i decennier framöver. Det innebär att vi behöver säkerställa att avtalet ger en stark anställningstrygghet för individen. Det som till slut låg på bordet i förhandlingarna innebar sådana försämringar av anställningsskyddet som vi inte kan försvara för våra medlemmar.

Stark vilja att komma överens

Samtliga parter har under förhandlingarnas gång haft en stark vilja att komma överens. Stor kraft har lagts på att arbeta fram förslag som är bra för anställda, arbetsgivare – och för hela samhället.

– Förhandlingarna har varit konstruktiva, men har inte lyckats komma fram till en lösning. Det har varit svåra och komplexa frågor att förhandla under de här förutsättningarna. Vi vet inte vad som händer nu, säger Johan Lif, Journalistförbundets förhandlingschef.

Ska omfatta visstidsanställda

Det har inte varit en enskild fråga som gjort att förhandlingarna spruckit. Det har handlat om att det inte har gått att få ihop en helhetslösning.

– Från Journalistförbundets sida beklagar vi att det inte blivit en partslösning i frågor som är viktiga för oss. Vi har alltjämt stora behov av att stärka och anpassa systemen för omställning och kompetensutveckling, så att våra medlemmars position på arbetsmarknaden stärks. Att omställningsavtalen även ska omfatta visstidsanställda har länge varit en prioriterad fråga för oss inom PTK och kommer fortsätta att vara det, säger Johan Lif.

Senast ändrad 1 oktober 2020