Foto: Journalistförbundet

Nya skolregistret är bra men offentlighetsprincipen bör införas i friskolor

Publicerad 24 september 2020

Sedan den 1 september i år har det inte varit möjligt att ta del av Skolverkets register med statistik över landets skolor. Detta beror på att uppgifterna har ansetts omfattas av den så kallade statistiksekretessen. Frågan har snabbutretts av Utbildningsdepartementet och förslaget har gått ut på remiss till bland annat Journalistförbundet.

Journalistförbundet välkomnar i sitt remissvar att regeringen snabbt försöker få en lösning på plats så att statistiken återigen blir tillgänglig för journalister och andra som vill ta del av uppgifterna. Journalistförbundet hade dock föredragit om problemet hade lösts genom att offentlighetsprincipen infördes i fristående skolor.

Journalistförbundet anser också att den uppkomna situationen tydligt visar på större och mer strukturella problem med bristande insyn. Det är inte första gången statistiksekretessen leder till orimliga praktiska konsekvenser. Kammarrätten i Göteborg kom i en dom förra året fram till att uppgifter om resultatet i EU-valet 1999 omfattades av statistiksekretess. Enligt Journalistförbundet bör regeringen närmare utreda konsekvenserna av statistiksekretessen för att hitta en långsiktig lösning på problemen.


 

Senast ändrad 24 september 2020