Foto: Tor Johnsson

7 av 10 har förlorat frilansuppdrag 

Publicerad 17 juni 2020

Corona-krisen har slagit hårt mot förbundets frilansmedlemmar. Redan i mars svarade drygt 4 av 10 frilansar att de förlorat uppdrag. Nu i juni har siffran stigit till drygt 7 av 10, visar vår nya medlemsundersökning. 

– Detta bekräftar den bild vi har fått från medlemmar under våren och visar att det är viktigt att vi fortsätter kräva fler politiska åtgärder som får träff på våra frilansmedlemmar, säger Journalistförbundets vice ordförande Tomas Backlund. 

Journalistförbundets enkät skickades ut till 1700 frilansmedlemmar den 4 juni och sammanställdes den 15 juni, med svar från 468 medlemmar. 

På frågan ”Har du förlorat uppdrag med anledning av inställda evenemang eller andra följder av covid-19, coronaviruset?” svarade 71,7 procent ja. Ytterligare 8,8 procent svarade ”Inte än, men misstänker att uppdrag kommer ställas in”. Enbart 19,5 procent svarade nej. 

Stor andel med enskild firma
66,7 procent svarar i enkäten att de har en enskild firma, vilket är den grupp av egenföretagare som är i störst behov av nya politiska åtgärder och stöd. 

– Politikerna har gång på gång missat denna grupp när de lagt fram sina stödpaket. Bland annat finns behov av att kunna deltidsstämpla och använda sig av korttidsarbete även för en frilans med enskild firma, säger Tomas Backlund.

Få vill lägga företaget vilande 
En klar majoritet av de svarande är med i en a-kassa, 71,2 procent. Men enbart 5,6 procent svarar att de redan har eller kommer utnyttja möjligheten att lägga företaget vilande för att få ut a-kassa. Något som visar på behovet av anpassningar av a-kassan. 

– Regeringens besked förra veckan om att företagare bland annat ska tillåtas uppdatera en hemsida eller ha viss kundkontakt och fortfarande anses vara arbetslös är ett steg i rätt riktning. Men det är inte tillräckligt, säger Tomas Backlund. 

Intensivt arbete i förbundet 
Sedan mars har Journalistförbundet vid flera tillfällen träffat ansvariga ministrar, lämnat in förslag på åtgärder och drivit en politisk debatt om behovet av olika krisstöd för mediebranschen och Journalistförbundets medlemmar. Bland annat har ett extra mediestöd införts, vilket fanns med på förbundets ursprungliga kravlista. 

Arbete har utförts av Journalistförbundet centralt, men även av förbundets fackliga klubbar och sektioner. Bland annat vår fackklubb Frilans Riks. Arbete har även skett via Klys och TCO. 

266 stipendier till frilansmedlemmar 
Journalistförbundets styrelse beslutade även i april att skapa en krisfond och i juni delade förbundet ut 266 stipendier på 10 000 kronor styck till frilansmedlemmar. 

– Vi har haft ett exceptionellt läge och arbetat hårt för att hitta lösningar som kan hjälpa våra medlemmar. Bland annat inrättandet av en krisfond. Men vi har även som ett av få fackförbund även tillfälligt sänkt kvalificeringstiden för vår inkomstförsökring till tre månader, säger Tomas Backlund. 

 

Här nedan kan du läsa resultat från medlemsenkäten

Välj det alternativ som passar bäst in på dig?       

 • Har enskild firma 66,7%            
 • Driver aktiebolag 23,1%    
 • Har anställning 0,6%
 • Egenanställningsföretag för fakturering 2,1%
 • Frilansar med a-skatt 1,9%        
 • En kombination av frilans och anställd 7,9%
 • Annat 2,8%

Har du förlorat uppdrag med anledning av inställda evenemang eller andra följder av covid-19, coronaviruset?

 • Ja 71,7%
 • Nej 19,5%    
 • Inte än, men misstänker att uppdrag kommer  ställas in 8,8%

Om du förlorat uppdrag som ställts in, vad handlar det uppskattningsvis om i förlorade intäkter?

 • Upp till 5 000 kronor 2,0%
 • 5 000–10 000 kronor 5,9%        
 • 10 000–20 000 kronor 14,7%
 • 20 000–50 000 kronor 26,2%    
 • 50 000–100 000 kronor 15,3%
 • Mer än 100 000 kronor 14,0% 

Om du har förlorat uppdrag, välj alternativ som stämmer in på dig?    

 • Hade muntlig uppgörelse om uppdraget 61,0%
 • Hade skriftligt avtal 14,0%
 • Godkänt avtal med klausul gällande avbokningar av uppdrag 1,2%
 • En kombination av ovanstående 23,8%                   

Är du medlem i en a-kassa?

 • Ja  71,2%
 • Nej 27,5%    
 • Vet ej 1,3%               

Har du eller kommer du utnyttja möjligheten att lägga företaget vilande under 2020 för att få ut a-kassa?            

 • Ja 5,6%    
 • Kanske 21,0%    
 • Nej 73,4%    

Senast ändrad 17 juni 2020