Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Krislista överlämnad till kulturministern

Publicerad 20 mars 2020

Idag träffade Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert kulturminister Amanda Lind. Vid mötet diskuterades de utmaningar som mediebranschen står inför på grund av corona-krisen. Ulrika Hyllert underströk på mötet att förbundets frilansmedlemmar befinner sig i en särskilt utsatt position.

På mötet lämnade Journalistförbundet över en lista med förslag på akuta åtgärder och den gicks igenom med Amanda Lind. Kulturministern kunde även komma med en positiv nyhet.
– När det gäller förslaget om att journalister ska räknas som samhällsviktiga och därmed ha rätt till barnomsorg om skolorna stänger fick vi positiva signaler. Även om inget beslut är fattat menade kulturministern att det hela tiden varit regeringens avsikt att journalister ska ses som samhällsviktiga i detta avseende, säger Ulrika Hyllert efter mötet. 

Amanda Lind var också mån om att få en lägesbild av hur situationen ser ut så väl för frilansar som för branschen i övrigt. 

Corona-krisen slår hårt

Trots att vi tar del av nyheter som aldrig förut kommer corona-krisen att slå hårt mot mediebranschen.
– När mattan rycks undan för annonsaffären och mediebolagens andra verksamheter, så som eventverksamheten, slår det direkt mot en redan pressad bransch. Det finns i princip inga marginaler och vi är rädda för att våra medlemmar som redan går på knäna på vissa håll kommer att drabbas ytterligare, säger Ulrika Hyllert.

Många frilansar har förlorat uppdrag

Även förbundets frilansmedlemmar drabbas direkt av krisen. Det visar en enkätundersökning som förbundet gjort bland frilansmedlemmarna under veckan. 43 procent av frilansmedlemmarna uppger att de redan förlorat uppdrag.
– Det är oerhört allvarligt och vi vet tyvärr att det bara är början. Erfarenheterna från tidigare kriser visar att det är våra frilansmedlemmar som får ta den första smällen. Medieföretagens frilansbudgetar kapas snabbt till ett minimum när ekonomin är tuff, säger Ulrika Hyllert. 

Mediestödet måste förstärkas

För att möta den akuta krisen i mediebranschen har Journalistförbundet föreslagit att mediestödet tillfälligt ska förstärkas 2020. Ett sätt att göra detta på är att räkna upp de redan beslutade distributionsstöden.
– En fördubbling av driftstödet skulle betyda 600 miljoner extra till branschen i år. Det är mycket pengar men vi har också en extrem situation. Det handlar inte längre om att rädda enskilda företag eller journalistjobb. Det handlar om att faktiskt vi ska kunna ge medborgarna nyheter under detta krisår – oavsett var i landet du bor.
 
Anledningen till Journalistförbundet lägger fram detta förslag är att det är ett beslut som går att ta relativt omgående. 
– Även om vi gärna hade sett en utredning om hur vi kan säkerställa att frilansar får det av mediestödet, inser vi att det inte finns tid att genomföra lagändringar som tar lång tid att utreda.

Skydda egenföretagarna under krisen

För att stötta frilansmedlemmarna har Journalistförbundet istället lagt fram förslag på hur trygghetssystemet kan stärkas för att ge frilansjournalister som drabbas ekonomiskt av 
krisen ett andrum.
– Regeringen har redan vidtagit vissa åtgärder som att betala ut sjukpenning till den som har 
f-skatt under de 14 första dagarna av sjukskrivningen. Vi välkomnar detta men ser samtidigt att det finns mycket mer som behöver göras för att skydda egenföretagarna under krisen.
 
Bland förslagen finns en förstärkning av rätten till a-kassa. Journalistförbundet kräver till exempel att frilansmedlemmar som drabbas hårt av den akuta krisen ska ha möjlighet att lägga företaget vilande en extra gång. Idag finns det bara möjlighet att lägga företaget vilande en gång.

Lista på akuta årgärder

Journalistförbundet har tagit fram följande förslag på akuta åtgärder för att stötta mediebranschen under corona-krisen. Det kommer framöver även behövas andra och långsiktiga åtgärder för att stötta medieföretag, anställda och frilansar på olika sätt.

Mediepolitik

 • Förstärk mediestödet. Samtidigt som det finns ett stort behov av nyheter om corona-pandemin slår krisen hårt mot medieföretagen. Ett akut och tillfälligt stöd i form av ett fördubblat driftsstöd skulle innebära 600 miljoner extra till branschen och bidra till att medierna kan fortsätt leverera nyheter till medborgarna. Pengarna bör betalas ut direkt och inte som normalt, månadsvis.
 • Förbered ytterligare krisåtgärder. Det är inte alla medier som får driftsstöd. Regeringen bör redan nu ta fram en plan för hur fler medieföretag som drabbas av corona-krisen, inklusive tidskrifter som bevakar samhällsfrågor, ska kunna stöttas om krisen blir så långvarig som vissa befarar.
 • Postutdelning. Postnord har aviserat att företaget avser att börja med varannandagsutdelning av post. Detta drabbar även medier som använder Postnord för att distribuera tidningar. Att alla ska få post, inklusive tidningar, fem dagar i veckan – oavsett var i landet du bor – är en demokratisk rättighet. Detta är extra viktigt för våra äldre medborgare som nu dessutom förväntas att inte lämna sina hem.
 • Sänkt porto. Vid årsskiftet höjde Postnord portot med 10 procent. Den senaste portohöjningen slår hårt mot tidskriftsbranschen som redan är pressad ekonomiskt. För att underlätta för tidskrifterna bör posttidningarna undantas från portohöjningen.
 • Returpapper. Vid årsskiftet ska ett nytt system för hushållsnära returpappersinsamling införas. Kostnaden för det nya systemet landar på pappersproducenterna vilket innebär ökade kostnader för medieföretagen. Denna ökade kostnad kunde inte komma mer olägligt. Enligt Journalistförbundet bör regeringen därför skjuta upp förslaget om hushållsnära returpappersinsamling.
 • Slopad moms för medier. En slopad moms för medier skulle underlätta mycket för hela mediebranschen som nu drabbas av minskade annonsintäkter.
 • Journalister är samhällsviktiga. Om skolor och förskolor stängs kommer en stor del av Journalistförbundets medlemmar stå utan barnomsorg till sina barn. Enligt Journalistförbundet är journalister samhällsviktiga i detta krisläge och måste erbjudas barnomsorg på samma sätt som andra samhällsviktiga yrkesgrupper.

 
Trygghetssystem

 • Vilande företag. För att en företagare ska ha rätt till a-kassa krävs det att företaget läggs vilande, vilket innebär att ingen verksamhet får bedrivas. Enligt dagens regler får ett företag bara läggas vilande en gång. Enligt Journalistförbundet bör en tillfällig regel införas så att den med eget företag tillåts ha företaget vilande två gånger under en femårsperiod.
 • Möjlighet att vårda företaget. Ingen vet hur länge krisen kommer att pågå och det är viktigt att våra frilansmedlemmar snabbt kan återuppta sin verksamhet när krisen vänder. När ett företag läggs vilande bör därför vissa enklare sysslor för att vårda företaget vara tillåtna, så länge ingen fakturering sker.
 • Antalet a-kassedagar utökas. För de medlemmar som redan tagit ut a-kasseersättning och därför har få a-kassedagar kvar kan det vara svårt att inleda en ny a-kasseperiod i detta osäkra läge. Enligt Journalistförbundet bör det därför införas en möjlighet till extra ersättningsdagar för dem vars dagar riskerar att ta slut.
 • Medlemsvillkoret. För att uppfylla medlemsvillkoret hos en a-kassa krävs det att personen varit medlem i 12 månader. Enligt Journalistförbundet behöver det nu införas en tillfällig lättnad i medlemsvillkoret, i likhet med men i större omfattning än den som infördes 2009.
 • Arbetsvillkoret. En lättnad i arbetsvillkoret ska införas, så att man inte behöver ha arbetat lika många dagar som i dag för att kvalificera sig för ersättning. Fler tidsbegränsat anställda skulle därmed kunna få a-kassa.
 • Inför en möjlighet att deltidsstämpla. För anställda som blir arbetslösa på deltid finns det möjlighet att deltidsstämpla. Samma möjlighet måste finnas för frilansar som under corona-krisen får se delar av sin verksamhet helt försvinna.
 • Höj lägsta nivån i a-kassan. Det måste bli enklare att få fullt grundförsäkringsbelopp från a-kassan (drygt 8000 kr före skatt). Om inte kommer trycket på kommunerna att betala ut försörjningsstöd att öka kraftigt.
 • Möjlighet till permittering för företagare. Regeringen har infört en möjlighet till korttidspermittering. Denna möjlighet borde även gälla egenföretagare.
 • Frys SGI-nivån. Som företagare baseras SGI:n på arbetsinkomsten från företaget. När frilansar nu blir av med uppdrag i snabb takt sjunker SGI:n. Enligt Journalistförbundet bör därför SGI-nivån för frilansar frysas så att den inte kan gå under den nivån som personen hade före corona-krisen.

Senast ändrad 7 maj 2020