Foto: Tor Johnsson

Närmare hälften av frilansarna har förlorat uppdrag

Publicerad 20 mars 2020

Coronapandemin slår hårt mot egenföretagare. Närmare hälften av frilansjournalisterna har förlorat uppdrag, och en tredjedel har ingen möjlighet att täcka upp för de uteblivna inkomsterna. Detta enligt Journalistförbundets medlemsenkät som genomförts i veckan.

Enkäten skickades ut 18 mars klockan 11 till 1665 frilansmedlemmar i förbundet. Enbart den som fått mejlet har kunnat svara, och bara en gång. Resultatet som redovisas här baseras på de svar vi hade fått fredagen 20 mars klockan 10. Då hade 652 av Journalistförbundets frilansmedlemmar svarat på enkäten.

Petteri Flanagan Karttunen, kommunikationsansvarig
Foto: Tor Johnsson
Petteri Flanagan Karttunen

– Vi fick tydliga signaler om att frilansar drabbades hårt av krisen. Därför ville vi snabbt bredda vår bild, och ta reda på hur många som redan drabbats ekonomiskt. Nu har vi ett bra underlag för hur vi ska rikta in våra insatser, säger Petteri Flanagan Karttunen, kommunikationschef på Journalistförbundet.

Många uttrycker oro

De allra flesta av Journalistförbundets frilansmedlemmar påverkas negativt av coronakrisen. 44 procent av de som svarat på enkäten anger att de redan har förlorat uppdrag. Ytterligare 30 procent har ännu inte förlorat uppdrag, men misstänker att de kommer att göra det. Många uttrycker oro i sina frisvar.

En tredjedel utan ekonomisk lösning

I enkäten ställer vi även frågan om huruvida de svarande har något skyddsnät för en plötsligt uppkommen situation som denna. 33 procent av samtliga svarande anger att de inte har någon möjlighet att täcka upp för inkomstbortfallet som krisen innebär.

– Det här visar på behovet av akuta åtgärder, i form av ett stöd till mediebranschen. Men även att man måste se över trygghetssystemen, till exempel a-kassan, så att fler kan omfattas. Detta är krav vi driver politiskt, mot ansvariga ministrar, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

Bara 26 procent av de svarande är med i en a-kassa. För att kunna börja ta ut a-kassa som frilans behöver man lägga sin enskilda firma vilande. För många är det dock inte ett alternativ. En del har redan har förbrukat möjligheten tidigare, medan andra ser att det vore rena rama dödsstöten för deras framtida verksamhet.

Korta fakta ur enkäten

Förlorade uppdrag

  • 44 procent av de svarande uppgav att de har förlorat uppdrag till följd av coronapandemin.
  • 30 procent har ännu inte förlorat uppdrag, men misstänker att de kommer att göra det.
  • 26 procent har inte förlorat några uppdrag.

Förmåga att lösa inkomstbortfall

  • 33 procent har ingen möjlighet att täcka upp för det inkomstbortfall som uppstår.
  • 26 procent har en ekonomisk buffert i sitt företag.
  • 18 procent är med i en a-kassa och kan lägga sitt företag vilande.
  • 8 procent är med i en a-kassa och har dessutom en inkomstförsäkring.

(Resten har svarat ”annat” samt haft möjlighet att fylla i fritextsvar.)

Senast ändrad 8 april 2020