Videoplattformarna måste börja betala för det material som de tillgängliggör

Publicerad 21 juni 2018

Att musik som distribueras genom videoplattformar som Youtube ska betalas som när samma musik distribueras via exempelvis Spotify har varit en genomgående röd tråd från EU-kommissionen i det förslag till nytt upphovsrättsdirektiv som har utarbetats inom EU sedan två är tillbaka. Journalistförbundet är positivt inställt till den delen i förslaget, som röstades igenom i går. 

Även långfilm, nyheter och sport tillhandahålls av dessa videoplattformar, idag oftast utan att materialet betalas. Materialet publiceras ofta olovligt. Youtube har hittills försökt undkomma ansvar och slippa betala för delar av det upphovsrättsskyddade material som finns på plattformen genom att verka för att de privatpersoner som lägger ut materialet ska ha ansvaret.

I går presenterade det rättsliga utskottet inom EU-parlamentet ett förslag till direktiv, som lägger större ansvar på videoplattformar som Youtube än vad som gäller i dag.

- För oss är det viktigt att aktörer som Youtube som tillhandahåller upphovsrättsskyddat material globalt, och tjänar gigantiska belopp i reklamintäkter i större utsträckning än i dag börjar göra rätt för sig, säger Journalistförbundets jurist Olle Wilöf.

- Vår bedömning är att europeiska kommersiella tv-bolag kommer att bli helt utkonkurrerade på reklammarknaden om inte något görs. Det finns säkert saker i de förslag som nu kommer att gå till votering i parlamentet som kunde vara bättre, men den grundläggande problematiken - att det finns aktörer som tjänar gigantiska inkomster på reklam men smiter undan sitt ansvar att betala för det skyddade medieinnehållet - är väldigt viktigt att komma till rätta med. Och då är det viktigt att Youtube måste börja betala, till upphovsmän och medieföretag, säger Wilöf

För mer frågor kontakta:

Olle Wilöf, jurist Journalistförbundet, 070-513 75 11.

Senast ändrad 2 mars 2020