NJC-stipendium

Du kan söka stipendium för kurser som Nordisk Journalistcenter (NJC) arrangerar. De som går att söka just nu är:

Årets huvudkurs: Arktis – mitt i världen - Nordiskt Journalistcenter (njc.dk)

Klimatkurs på Island: Klimatkurs på Island: Spjutspets för den gröna omställningen - Nordisk Journalistcenter (njc.dk)

Om du är anställd, ange arbetsgivare. Om du är frilans, ange uppdragsgivare samt gärna inom vilka ämnesområden du arbetar.
Ange minst tre – helst ännu flera – texter och/eller bilder som de senaste tre åren har förekommit i:
• Svenska tidningar/tidskrifter
• Svenska webbplatser
• Bilder i svenska böcker
Skriv utförligt vilka texter, bilder eller annat skyddat material det gäller, och i vilka medier – t ex namn på tidning eller webbplats – där bilderna/texterna publicerats
Ange datum när det skyddade materialet lades upp/publicerades 
Länka till ditt skyddade material, som text eller bild. Om länkarna är låsta så mejlar du materialet till stipendiebilagor@sjf.se.
Planerad utbildning plats/period. Obs! Anges endast om du söker Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium eller för FOJO-, NJC-kurs.
Obs! Anges endast om du söker Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium.