Foto: Nordisk Journalistcenter

NJC Århuskursen 2022: Norden och dess nära grannar

Du kan söka stipendium för deltagande i Nordisk Journalistcenters årliga huvudkurs som hålls 31 oktober–6 november samt 28 november–2 december 2022. 

Stipendiet täcker hela kursavgiften. Det ingår även ett omkostnadsstipendium på 10 000 kronor för att täcka resekostnader till och från Tallin och Bryssel samt kostnader för måltider. 

För att få stipendiet ansöker du först till kursen hos NJC. Blir du sedan antagen söker du om stipendium hos Journalistförbundet. 

Här kan du läsa mer om kursen och ansöka om plats: Århuskurs 2022: Norden och dess nära grannar - Nordic Journalist Centre (njc.dk)

Behörig att söka

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft 
1) texter och/eller bilder publicerade i svenska tidningar eller tidskrifter (dvs tryckta); eller 
2) bilder publicerade i svenska böcker; eller
3) texter och/eller bilder upplagda/publicerade på svenska webb-platser.  

Observera att inslag med ljud eller rörliga bilder – sändningar i radio/TV eller rörliga inslag upplagda på webben – inte ingår. 

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.
Stipendiemedlen kommer från kopierings/-upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access. (Mer information om Bonus Copyright: www.bonuscopyright.se

Tv-produktion/radio-produktioner är inte behörighetsgivande på grund av att vi inte har några pengar från föreningen Copyswede att dela ut, som är den organisation som i detta fall som representerar etermedier (Mer information om CopySwede: www.copyswede.se) Men om du ändå någon gång under de senaste tre åren har publicerat dig enligt publicitetskravet när det gäller text och bild så är du behörig att söka. Var noga att ange under punkten ”Publicerad i” var och när du senast var publicerad i print.

Pengarna är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder. Det är därför som upphovsrättsliga lagar och regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Anställd

Är du anställd på företag där arbetsgivaren bekostar utbildning på FOJO eller NJC har du inte rätt att söka.  

Enligt Journalistförbundet kollektivavtal (Dagspress, Tidskrift, Public Service och Etermedia) så har medarbetare rätt att gå kurser på FOJO och NJC med ledighet och lön. Prata med din arbetsgivare om detta. Är du anställd på ett annat avtalsområde kan du söka stipendium hos oss.

Eventuella frågor om stipendiet besvaras av Cecilia Berg 08-613 75 36 eller per e-post: stipendier@sjf.se

Senast ändrad 20 april 2022