Foto: Theresia Viska

Grundkurs i geodata-research

Grundkurs i geodataresearch är en tvådagars kurs som lär ut grunderna i geodataresearch.

Du kan söka till två olika kurstillfällen. Den 9-10 eller den 12-13 maj i Stockholm

Kursen ges av j++ i Stockholm.

Stipendiet täcker kurskostnad och för boende utanför Stockholm ingår resa och boende.  

Sista dag för ansökan var onsdagen den 20 april.

Hur långt är det i genomsnitt till närmaste brevlåda, i varje kommun? Vilka är de två grann-valdistrikt där skillnaden i valresultat är störst? Vilka tätorter hamnar helt under vatten vid en ”200-årsöversvämning”? Vilken stadsdel i Stockholm har flest apotek per invånare?

Grundkurs i geodataresearch är en tvådagars kurs som lär ut grunderna i geodataresearch. Efter kursen kan du ställa frågor till geografiska dataset. Vi kommer att använda QGIS, som är ett slags Excel för geodata. QGIS är open source, och gratis. De kunskaper du får med sig från kursen kommer att gå att överföra även till andra liknande program, som till exempel ArcGis.

Kursen fokuserar på research, inte visualisering. Vi kommer att tala lite om grundläggande kartografi, men inte i första hand göra kartor.

Sista dag för ansökan var onsdagen den 20 april.

Behörig att söka

Stipendiemedlen kommer från Bonus Copyright Access och är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder. Det är därför som upphovsrättsliga lagar och regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.  

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft 
1) texter och/eller bilder publicerade i svenska tidningar eller tidskrifter (dvs tryckta); eller 
2) bilder publicerade i svenska böcker; eller
3) texter och/eller bilder upplagda/publicerade på svenska webb-platser.  

Observera att inslag med ljud eller rörliga bilder – sändningar i radio/tv eller rörliga inslag upplagda på webben – inte ingår. 

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Eventuella frågor kring stipendiet besvaras av Justus Bennet  Tel: 08-613 75 03 eller per e-post: stipendier@sjf.se.

Den som tilldelas stipendiet får besked via e-post samt att namnet publiceras på Journalistförbundets och tidningen Journalistens hemsida.

För sent inkomna eller ofullständigt ifyllda ansökningar beaktas inte.

Sök stipendiet

Sista dag för ansökan var onsdagen den  20 april.

Senast ändrad 26 januari 2023