Foto: Theresia Viska

Grundkurs i geodata-research

Grundkurs i geodataresearch är en tvådagars kurs som lär ut grunderna i geodataresearch.

Du kan söka till två olika kurstillfällen. Den 9-10 eller den 12-13 maj i Stockholm

Kursen ges av j++ i Stockholm.

Stipendiet täcker kurskostnad och för boende utanför Stockholm ingår resa och boende.  

Sista dag för ansökan var onsdagen den 20 april.

Hur långt är det i genomsnitt till närmaste brevlåda, i varje kommun? Vilka är de två grann-valdistrikt där skillnaden i valresultat är störst? Vilka tätorter hamnar helt under vatten vid en ”200-årsöversvämning”? Vilken stadsdel i Stockholm har flest apotek per invånare?

Grundkurs i geodataresearch är en tvådagars kurs som lär ut grunderna i geodataresearch. Efter kursen kan du ställa frågor till geografiska dataset. Vi kommer att använda QGIS, som är ett slags Excel för geodata. QGIS är open source, och gratis. De kunskaper du får med sig från kursen kommer att gå att överföra även till andra liknande program, som till exempel ArcGis.

Kursen fokuserar på research, inte visualisering. Vi kommer att tala lite om grundläggande kartografi, men inte i första hand göra kartor.

Sista dag för ansökan var onsdagen den 20 april.

Behörig att söka

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft 
1) texter och/eller bilder publicerade i svenska tidningar eller tidskrifter (det vill säga tryckta) eller 
2) bilder publicerade i svenska böcker eller
3) texter och/eller bilder upplagda/publicerade på svenska webb-platser.  

Observera att inslag med ljud eller rörliga bilder – sändningar i radio/tv eller rörliga inslag upplagda på webben – inte ingår. 

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.
Stipendiemedlen kommer från kopierings/-upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access. (Mer information om Bonus Copyright: bonuscopyright.se)

Tv-produktion/radio-produktioner är inte behörighetsgivande på grund av att vi inte har några pengar från föreningen Copyswede att dela ut, som är den organisation som i detta fall som representerar etermedier (Mer information om CopySwede: www.copyswede.se) Men om du ändå någon gång under de senaste tre åren har publicerat dig enligt publicitetskravet när det gäller text och bild så är du behörig att söka. Var noga att ange under punkten ”Publicerad i” var och när du senast var publicerad i print.

Pengarna är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder. Det är därför som upphovsrättsliga lagar och regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Ej medlem i Journalistförbundet men i en annan organisation

Om du inte är medlem i Journalistförbundet men i någon av organisationerna Författarförbundet, Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Svenska tecknare, Bildleverantörernas förening (BLF) eller Svenska Fotografers Förbund (SFF) kan du inte söka Journalistförbundets stipendier. Men du kan då vända dig till din egen organisation och se vilka möjligheter du har att söka stipendier där.

Övriga som inte är medlemmar i Journalistförbundet kan söka förbundets stipendier under förutsättning att man uppfyller sökkriterierna.

Eventuella frågor kring stipendiet besvaras av Justus Bennet  Tel: 08-613 75 03 eller per e-post: stipendier@sjf.se.

Den som tilldelas stipendiet får besked via e-post samt att namnet publiceras på Journalistförbundets och tidningen Journalistens hemsida.

För sent inkomna eller ofullständigt ifyllda ansökningar beaktas inte.

Sök stipendiet

Sista dag för ansökan var onsdagen den  20 april.

Senast ändrad 29 april 2022