Vi hjälper dig till rätt nivå

Det är viktigt för dig som journalist att du får en rättvis lön eller arvode, som utvecklas tillsammans med din kompetens och dina arbetsuppgifter. Om du har koll på vad som gäller just där du jobbar ökar dina möjligheter att påverka hur mycket du tjänar.

Ibland kan det vara svårt att veta vilken lön du ska begära. Journalistförbundet har statistik och verktyg för att du ska kunna få bättre koll på gällande löne- och arvodesnivåer.

Journalistförbundet arbetar med att skapa en bra löne- och arvodesutveckling för alla journalister. Det gör vi lokalt genom arbetsplatsklubbar, branschövergripande genom kollektivavtalsförhandlingar och för frilansjournalister genom att ta fram frilansrekommendationen och andra verktyg för arvodesberäkning.