Vi hjälper dig till rätt nivå

Det är viktigt att du får skälig ersättning för ditt arbete. Som anställd ska du gå in på en lön som ligger i nivå med likvärdiga medarbetare. Den ska sedan utvecklas tillsammans med din kompetens och dina arbetsuppgifter. Som frilans ska du ha betalt för din tid, omkostnader och upphovsrätt. 

Ibland kan det vara svårt att veta vilken lön eller vilket arvode du ska begära. Journalistförbundet har statistik och verktyg för att du ska kunna få bättre koll på gällande nivåer.

Journalistförbundet arbetar med att skapa en bra löne- och arvodesutveckling för alla journalister. Det gör vi lokalt genom arbetsplatsklubbar, branschövergripande genom kollektivavtalsförhandlingar och för frilansjournalister genom att utveckla frilansrekommendationen och andra verktyg för arvodesberäkning.