Trygghet genom förmånliga försäkringar

Det är dumt att stå oskyddad om det händer dig något. Därför ingår både en inkomstförsäkring och en olycksfallsförsäkring i ditt medlemskap. Vill du har du också möjligheten att teckna andra försäkringar. 

Redan från första dagen som medlem i Journalistförbundet har du fått en ny försäkring: 

 • Olycksfallsförsäkringen som kan ge dig ekonomisk ersättning i samband med olycksfall som leder till invaliditet eller medför kostnader. Försäkringen innehåller också ersättning för viss sveda och värk och ersättning för ärr och andra utseendemässiga skadeföljder. Läs mer här

Är du dessutom medlem i godkänd a-kassa har du ytterligare en försäkring helt automatiskt:

 • Inkomstförsäkringen som minskar gapet mellan ersättningen från a-kassan och din tidigare månadsinkomst om du blir arbetslös. En viss del ingår i medlemskapet, men du kan också teckna en tilläggsförsäkring. Då kan du få ersättning i upp till 220 dagar. Läs mer här.

Utöver det här kan du teckna en rad andra personförsäkringar. Dessa ingår inte i medlemskapet och vad det kostar skiljer från person till person:

 • Livförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring – tilläggsförsäkring  
 • Inkomstförsäkring – tilläggsförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • Sjukkapital
 • Diagnosförsäkring
 • Barnförsäkring
 • Seniorförsäkring 

För dig som är frilans

Frilansjournalister har inte samma skydd i arbetet som anställda journalister därför behöver du se över ditt försäkringsskydd. Det är viktigt att du försäkrar både dig själv och ditt företag. 
Vi har därför förhandlat fram tre olika försäkringar på områden som är viktiga för dig och ditt företag: 

 • Din verksamhet: Företagsförsäkringar
 • Dig själv: Personförsäkringar
 • Din framtid: Pensionssparande

Läs mer här om våra försäkringserbjudanden för dig som frilans.

Förmåner för ny medlem

Du som är ny medlem får nedanstående försäkringar – utöver de två som ingår i medlemskapet – premiefritt under tre månader.
Du får dem utan att behöva fylla i en hälsodeklaration, det räcker att du är fullt arbetsför.

 • Tilläggsförsäkring i inkomstförsäkringen (som kan ge ersättning i ytterligare 120 dagar)
 • Livförsäkring, 10 prisbasbelopp
 • Sjukförsäkring, 1 500 kr/mån i ersättning
 • Diagnosförsäkring, 50 000 kr i engångsbelopp 

Efter periodens slut kommer du att erbjudas att förlänga försäkringarna.
Inte heller då behöver du fylla i en hälsodeklaration, det räcker att du är fullt arbetsför. Vill du trots allt inte ha försäkringarna är det bara att låta bli att betala.

Övriga erbjudanden

Vi har också tagit fram en rad andra förmånliga erbjudanden: allt från en kapitalförsäkring till hemförsäkring och tjänstereseförsäkring. Om du är student har du specialerbjudande på hemförsäkringen och får första tre månaderna gratis.

Frågor?

Har du frågor om våra försäkringar? Kontakta Journalistförbundets försäkringar.

Telefon: 077-551 75 00

Öppettid: 8.30 – 17.00 helgfria vardagar

E-post: journalistforsakringar@sjf.se

De flesta av våra försäkringar tecknas via Bliwa. Om du vill kan du förstås kontakta Bliwa direkt.

Telefon: 08-696 22 80,

Öppettid: 8.30 – 16.00 helgfria vardagar

E-post: kund@bliwa.se