Företagshälsovård i fokus på Världsarbetsmiljödagen

Publicerad 27 april 2023

28 april firar vi Världsarbetsmiljödagen och tittar särskilt på företagshälsovårdens roll. Ont i armen eller på väg in i eller ut från den berömda väggen? Kom ihåg: Arbetsgivaren har alltid ett ansvar för att förebygga och hantera både fysiska och psykiska skador.

Arbetsgivare kan ha bättre eller sämre möjligheter och kunskap för att förebygga och hantera. Brist på kunskap eller tid är däremot inget godkänt skäl för att inte erbjuda en bra anpassning eller rehabilitering. Det finns ett krav i arbetsmiljölagstiftningen om att en arbetsgivare ska ordna den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver och att företagshälsovården eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån ska anlitas om kunskapen hos arbetsgivaren inte räcker för arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning.

Företagshälsovården ska också anlitas i det fall arbetsgivaren inte har tillräcklig kompetens om det systematiska arbetsmiljöarbetet, det vill säga kravet på att arbeta förebyggande så att det inte uppstår några skador. Det finns inget krav på ett löpande avtal, men det underlättar givetvis om samma företag har kontakten i alla frågor. Fråga gärna din nuvarande eller framtida arbetsgivare om hur det fungerar med företagshälsovården hos er!

Liten kom ihåg-lapp om din arbetsmiljö:

  1. Helt rätt att ställa krav. Det finns ett starkt stöd i lagen för att din arbetsmiljö ska vara bra. Så om du är anställd ska du och skyddsombudet kunna ställa krav på och förvänta er att arbetsgivaren jobbar aktivt med både förebyggande och åtgärdande arbete.
  2. Stress ska också åtgärdas. Både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön innefattas av lagen. Så både en trasig stol och en – enligt dig – för hög arbetsbelastning måste arbetsgivaren åtgärda skyndsamt.
  3. Våga peka på brister tidigt. Även om det ibland kan kännas som att man är till besvär när man klagar så snart man stöter på ett problem, så är det ändå så mycket bättre – och billigare – än att arbetsgivaren ska åtgärda när musarmen eller kraschen in i väggen redan är ett faktum.

 

  • Tips! Om du vill kan du skriva ut affischen som ligger som pdf här nedan och sätta upp på din arbetsplats för att uppmärksamma dagen. 
  • Frilans? Här kan du läsa mer om arbetsmiljö för frilansar.

Senast ändrad 27 april 2023