Foto: Tor Johnsson

8 mars: Kvinnor särskilt utsatta för hot och hat

Publicerad 8 mars 2023

Många journalister utsätts för hot och hat, men kvinnliga journalister är särskilt drabbade och ofta förekommer självcensur för att undvika påhopp. Det vill Ulrika Hyllert särskilt uppmärksamma idag 8 mars 2023.

”Idag på internationella kvinnodagen vill jag lyfta det allvarliga problemet med hot och hat mot journalister. Det drabbar både hälsan och demokratin. 

Kvinnliga journalister drabbas på ett särskilt sätt genom sexualiserade attacker och personligt riktade påhopp. Unga kvinnor är extra utsatta. 

För att undvika hot och hat så avstår kvinnliga journalister i högre grad än män att rapportera om ett ämne, man anpassar även rapporteringen i högre utsträckning än män för att slippa hot och hat. 

För mig är det helt oacceptabelt att den här självcensuren överhuvudtaget existerar. I förlängningen drabbar det medborgarna som inte får del av all rapportering som är möjlig. 

För att kunna arbeta på lika villkor behövs större kunskap hos arbetsgivare och uppdragsgivare kring hur olika grupper drabbas av hot och hat. Då kan stödet och hjälpen anpassas och bli bättre. Den kunskapen gynnar alla journalister.”

Du kan läsa mer om de tidigare undersökningarna om hot och hat mot journalister här.

Har du själv blivit utsatt för hot och hat som journalist? Hör av dig till oss!

Senast ändrad 8 mars 2023