Foto: Tor Johnsson

Hyllert: "Ett stort ingrepp i tryck- och yttrandefriheten"

Publicerad 16 november 2022

Riksdagen röstade på onsdagen ja till den kritiserade grundlagsändringen om utlandsspioneri. 
– Det är väldigt olyckligt och ett stort ingrepp i tryck- och yttrandefriheten, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert. 

Förändringarna i lagen innebär att brotten utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri och röjande av hemlig uppgift i internationellt samarbete införs i brottsbalken och i tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen. 

– Det är väldigt olyckligt att riksdagen röstar igenom det här förslaget som innebär ett så stort ingrepp i tryck- och yttrandefriheten. Det är beklagligt att politikerna inte kunnat försvara och motivera varför förändringen behövs. Särskilt när det gäller förändringar i grundlag är det viktigt att medborgare får information om vad som förändras och varför. Det här är ett stort underbetyg till våra folkvalda.

Journalistförbundet har de senaste åren vid flera tillfällen lyft kritik mot förslaget om en grundlagsändring om utlandsspioneri. Ett arbete som under den senaste tiden intensifieras tillsammans med andra organisationer och företrädare i mediebranschen. 

Ulrika Hyllert hoppas nu på en utredning för att lagen ändras. 

– Även om det är för sent att ändra något under den här mandatperioden vore det klädsamt om politikerna tog till sig av den massiva kritik som kommit fram på sista tiden och utreder om lagen kan ändras så att den bättre skyddar både källor och journalister. Vi kommer att följa utvecklingen för att i den mån det går få inblick i hur lagen påverkar möjligheten att rapportera om Sveriges samarbeten med andra stater och motsvarande.

Senast ändrad 16 november 2022