Kampanj för stärkt bildjournalistik

Publicerad 22 april 2022

EU:s nya upphovsrättsdirektiv ger både medieföretag och enskilda fotografer rätt till ersättning när innehåll sprids vidare på digitala plattformar. Men det svenska lagförslaget ger ingen förhandlingsposition för fotografer eller andra bildskapare. Förslaget behöver ändras, och det talar vi om i nya kampanjen "Stärk bildjournalistiken".

Digitala plattformar i Sverige drar in miljarder kronor på att sprida vidare tidningars innehåll, inklusive det som fotografer skapar. Detta utan att ha avtal med vare sig medieföretag eller upphovspersoner. Tack vare EU:s nya upphovsrättsdirektiv kommer en del av intäkterna snart att kunna landa hos tidningar och tidskrifter. Direktivet ger även den som står för innehållet rätt till del av de intäkterna.

Men det svenska lagförslaget av artikel 15 garanterar tyvärr inte en förhandlingsposition för fotografer eller andra bildskapare. Detta kan dock lösas genom en särskild avtalslicens.

Det är inte bara tidningar och tidskrifter som på olika sätt påverkats ekonomiskt av den digitala utvecklingen. Enskilda fotografers avtal och ersättningar har undan för undan blivit sämre – trots att medieföretag samtidigt fått utökade rättigheter.

Vi startar därför en kampanj tillsammans med övriga organisationer på bildsidan för att bryta den nedåtgående trenden och för att stärka våra medlemmars upphovs- och förhandlingsrätt. Alla ska ha den ersättning man har rätt till. Vi i kåren ska stå enade och tillsammans påverka beslutsfattarna om vad som behöver förändras när direktivet blir svensk lag.

Var med och gör skillnad!

Gå in på starkbildjournalistiken.nu, och skriv på för att få ytterligare information. Då är du med i kampanjen för en starkare förhandlingsrätt och nya ersättningar. Vi kallar kampanjen "Stärk bildjournalistiken"!

Senast ändrad 22 april 2022