I vår röstar vi om Huvudavtalet

Publicerad 17 februari 2022

Journalistförbundet ska i vår genomföra en medlemsomröstning. Den kommer att påverka beslutet om vi ska omfattas av ett nytt huvudavtal eller inte. "Det är stort att vi som förbund får genomföra en medlemsomröstning", säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.

Samlad info om medlemsomröstningen

Beslutet om att en medlemsomröstning skulle genomföras togs på Journalistförbundets kongress 2021, med följande uppdrag:

"Att vid lämplig tidpunkt innan eventuellt undertecknande av nytt huvudavtal genomföra en medlemsomröstning, att medlemsomröstningen är beslutande om minst 50 procent av de aktiva medlemmarna deltar i omröstningen, i annat fall är omröstningen rådgivande, och att FS inför denna medlemsomröstning presenterar vad ett ja eller nej till att skriva på ett nytt huvudavtal innebär för medlemmarna, beroende på om de är frilans eller anställda med hänsyn till arbetsgivare och avtalsområde."

En del av Trygghetsöverenskommelsen

Huvudavtalet är ett resultat av Trygghetsöverenskommelsen, även kallad las-överenskommelsen. Det är en överenskommelse mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv – parterna på den svenska privata arbetsmarknaden. Trygghetsöverenskommelsen innehåller förslag på både lagändringar och ett nytt huvudavtal. 

Lagändringarna som bland annat gäller Lagen om anställningsskydd, las, beslutar riksdagen om våren 2022. Vi som förbund kan alltså inte rösta om förändringarna i lagen. Det gör politikerna. Det finns idag en politisk majoritet för att lagändringarna införs. 

Det vi ska rösta om är huruvida Journalistförbundet ska anta Huvudavtalet eller inte. 

Info om Huvudavtalet på sjf.se

Huvudavtalet påverkar vilka möjligheter du som fast anställd, vikarie, arbetslös och frilans har till kompetensutveckling, omställning och trygghet under ditt arbetsliv. Här på sjf.se/medlemsomrostning kan du ta del av både enklare och mer fördjupad information om vad vi röstar om och varför. Bland annat vad ett ja eller ett nej till att anta Huvudavtalet kan innebära för dig som medlem. 

– Under våren hoppas jag att många väljer att sätta sig in i frågan och sedan är med och röstar, säger Ulrika Hyllert. 

Ulrika Hyllert
Foto: Tor Johnsson

Omröstning under senvåren

Journalistförbundets medlemsomröstning kommer troligtvis att äga rum i slutet av maj eller i juni 2022. Exakt period för omröstningen kommer att beslutas av förbundsstyrelsen under våren, när besked om hur det blir med lagändringarna kommit. Det finns en tydlig koppling mellan lagändringar och införandet av ett Huvudavtal. Inga lagändringar – inget Huvudavtal. 

Digital medlemsomröstning

Medlemsomröstningen genomförs digitalt. Förbundets yrkesaktiva medlemmar kommer att bjudas in till omröstningen via mejl. Yrkesaktiva medlemmar som inte har en mejladress registrerad i vårt medlemsregister kommer istället få en inbjudan till omröstningen via traditionell post. 

Yrkesaktiv medlem? Uppdatera gärna din mejladress redan nu, du loggar enkelt in med bank-id på Min Sida.

Vi svarar på dina frågor

Det går bra att mejla förbundets frågelåda om du undrar något särskilt. Redan nu finns flera frågor och svar här i frågelådan.

Senast ändrad 17 februari 2022