Vad röstar vi om?

1 oktober 2022 införs ett nytt kollektivavtal, Huvudavtalet, på den svenska privata arbetsmarknaden. Avtalet påverkar vilka möjligheter du som fast anställd, vikarie, arbetslös eller frilans har till kompetensutveckling, omställning och trygghet. Om du vill att Journalistförbundets medlemmar ska omfattas av Huvudavtalet röstar du ja. Om inte, röstar du nej.

Läs mer: Så här kommer medlemsomröstningen gå till

Huvudavtalet är ett resultat av Trygghetsöverenskommelsen, även kallad las-överenskommelsen. Det är en överenskommelse mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv – parterna på den svenska privata arbetsmarknaden. Trygghetsöverenskommelsen innehåller förslag på 1) lagändringar, samt 2) ett nytt huvudavtal.

Vi röstar om Huvudavtalet

Lagändringarna tog riksdagen beslut om den 8 juni 2022. Vi som förbund ska alltså inte rösta om förändringarna i lagen. Det har politikerna redan gjort.

Däremot ska vi rösta om huruvida Journalistförbundets medlemmar ska omfattas av Huvudavtalet eller inte.

Efter att medlemsomröstningen är klar den 16 juni kan förbundsstyrelsen fatta beslut om huruvida förbundet ska anta Huvudavtalet eller inte. 

Lär dig mer

På sidorna​​​​​ "Vad händer vid ett ja?" och "Vad händer vid ett nej?" kan du läsa om hur det blir om vi i Journalistförbundet i höst omfattas av Huvudavtalet, respektive om vi inte gör det. 

Bakgrund till medlemsomröstningen

LO, PTK och Svenskt Näringsliv – parterna på den svenska privata arbetsmarknaden – har under många år arbetat med att utforma ett nytt huvudavtal. Vi har representerats av förhandlings- och samverkansorganisationen PTK, där Journalistförbundet är ett av 25 fackförbund som ingår.

Arbetet intensifierades efter att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna 2019 ingick det så kallade Januariavtalet. I det ingick bland annat en plan om ändringar i las. Ändringarna skulle införas om inte parterna på arbetsmarknaden kunde komma överens. Slutligen, hösten 2020, kom PTK och Svenskt Näringsliv överens om ett nytt huvudavtal. LO anslöt till överenskommelsen under 2021. Även flera andra fackförbund utanför PTK och LO har anslutit sig till överenskommelsen. 

Journalistförbundet deltog i de förhandlingar inom PTK som 2020 ledde fram till Trygghetsöverenskommelsen. Förbundsledningen möttes av frågor och kritik från medlemmar efter att överenskommelsen presenterats. Till Journalistförbundets kongress 2021 fanns tre motioner med koppling till Trygghetsöverenskommelsen och Huvudavtalet. Förbundsstyrelsen gav sitt stöd till ett förslag om en medlemsomröstning om Huvudavtalet. Förslaget röstades igenom av kongressens ombud, med följande uppdrag: 

"Att vid lämplig tidpunkt innan eventuellt undertecknande av nytt huvudavtal genomföra en medlemsomröstning, att medlemsomröstningen är beslutande om minst 50 procent av de aktiva medlemmarna deltar i omröstningen, i annat fall är omröstningen rådgivande, och att FS inför denna medlemsomröstning presenterar vad ett ja eller nej till att skriva på ett nytt huvudavtal innebär för medlemmarna, beroende på om de är frilans eller anställda med hänsyn till arbetsgivare och avtalsområde."

Senast ändrad 8 juni 2022