Fem fakta inför kongressen

Publicerad 8 september 2021

Nu är det mindre än en månad kvar till Journalistförbundets kongress. Här är all fakta du som medlem behöver för att hänga med i beslut och diskussioner. 

1

Kongressen hålls 6–7 oktober 2021 och har tre huvuduppgifter:

  • Granska FS (förbundsstyrelsens) arbete och förvaltning under den gångna kongressperioden och ta ställning till om förbundsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
  • Ta ställning till och fatta beslut om FS förslag och inkomna motioner.
  • Välja ny styrelse, revisorer och valberedning.​ De beslut kongressen fattar utgör riktlinjer för den nyvalda styrelsen under den kommande kongressperioden.

2

För första gången någonsin blir det en digital kongress och de 111 ombuden kommer att delta från respektive ort. Som medlem kan du när som helst gå in och lyssna på diskussionerna som direktsänds på Journalistförbundets facebooksida.

3

Du kan som medlem inte rösta i frågorna eftersom det är de valda ombuden som för övriga medlemmars talan. Men om det finns någon fråga som du tycker är extra viktig finns det inget som hindrar att du mejlar ditt ombud och berättar vad du tycker. I denna lista hittar du vilka ombud som företräder dig.

4

Besluten fattas genom att alla ombud röstar. Men för att underlätta vissa diskussioner och göra arbetet med att ta fram förslag smidigare brukar utskott tillsättas. I dem diskuterar man igenom olika frågor och lägger sedan fram förslag som ombuden får rösta på. Under senare år har kongresserna tillsatt dessa utskott:

  • Granskningsutskottet granskar FS verksamhet under den gångna kongressperioden.
  • Ekonomiutskottet granskar och yttrar sig över FS förslag i ekonomiska frågor, liksom medlemsavgiftens storlek, arvoden och liknande innan kongressen beslutar i dessa frågor.
  • Redaktionsutskottet förbereder de uttalanden kongresser alltid brukar göra.
  • Beredningsutskottet tar hand om alla andra frågor som kongressen skickar till utskott. Det vanligaste skälet är att det i en debatt blir tydligt att några olika ståndpunkter går att jämka samman. Då kan frågan skickas till utskott för att ge det tillfälle att försöka formulera ett förslag som många kan acceptera.
  • Valutskottet har i uppgift att förbereda valet av ny valberedning för förbundet.

5

Som medlem är det nu inte längre möjligt att nominera personer till förbundsstyrelsen. Däremot kan kongressombuden fortfarande förslå kandidater.​

Senast ändrad 8 september 2021