Kongressombud

Journalistkongressen 2021. Alla valda ombud och suppleanter.

Kongressombudsvalet har avslutats och 111 ombud har valts av förbundets medlemmar till Journalistkongressen 6-7 oktober. Gotland var den valkrets som procentuellt sett hade flest röstande, 25 procent, i kongressombudsvalet.

Journalistförbundets revisorer kontrollerade rösträkningen och genomförde också ett antal lottningar där kandidater fått samma antal röster.

Valresultatet hittar du i dokumentet nedan.

Deltagarförteckning över ombuden på kongressen 6-7 oktober kommer att presenteras på sjf.se/kongress.

Senast ändrad 14 september 2021