Foto: Anna Franck

Kongressombud: Viktigt vara med och påverka

Publicerad 23 mars 2021

"Kongressen avgör inriktningen för vad förbundet ska arbeta med och hur", säger Pablo Dalence om varför det kändes viktigt för honom att delta som ombud vid Journalistförbundets kongress.

Varför ville du vara kongressombud?

– Det är viktigt att vara med och påverka. Kongressen avgör inriktningen för vad förbundet ska arbeta med och hur. Det kan vara allt från relativt små frågor som till exempel nivån på medlemsavgifter till stora principiella frågor kring hur vi ser på journalistik och vilken roll vi ska ha i den offentliga debatten. Dessutom är kongressen ett perfekt tillfälle att utbyta erfarenheter, bli inspirerad och bygga nätverk med andra fackligt aktiva.

Hur kan man göra skillnad som ombud?

– Framförallt genom att rösta. Kongressen fattar beslut i demokratisk ordning och varje enskild röst räknas och har stor betydelse. Men innan omröstningen sker oftast debatter och där kan du som ombud också vara med och påverka genom att argumentera för eller emot olika förslag.

Var det något med uppdraget som var svårt?

– Det svåraste är att det skiljer en hel del i arbetsvillkor och förutsättningar för de olika branscherna inom förbundet. Det är svårt att som fast anställd inom Public Service att fullt förstå hur det är att arbeta som frilans eller som skrivande journalist på en tidskrift eller på ett bemanningsföretag.

Minns du någon särskild fråga som kändes viktig för dig och din krets?​

– Vi lyfte bland annat frågan om bättre semestervillkor och om behovet av riktig återhämtning i en bransch som idag kan bli starkt misstänkliggjord och ifrågasatt från alla möjliga håll, samtidigt som vi är en grundpelare inom det demokratiska systemet och fanbärare för det fria ordet.

– Vi tog också upp frågan om behovet av att journalistkåren måste bli bättre på att spegla alla delar i det svenska samhället. Betydelsen av att nå ut och göra oss relevanta för fler läsare, lyssnare och tittare.

Läs mer och anmäl dig som kongressombud här!

Senast ändrad 23 mars 2021