Kongressombudsvalet

Kongressen är Journalistförbundets högsta beslutande organ och fastställer vad förbundet ska arbeta med under nästa kongressperiod. Vem vill du ska representera dig och din valkrets?

Sista dag att kandidera och nominera var 16 april.

Vem kan vara kongressombud?

Alla yrkesaktiva medlemmar i Journalistförbundet kan ställa upp som kandidater i kongressombudsvalet. Som yrkesaktiv räknas alla medlemmar som inte är studenter och pensionärer. Exempelvis kan en medlem som för stunden är arbetssökande kandidera.

Kan jag nominera vem som helst?

Du kan nominera dig själv eller en annan person som är yrkesaktiv medlem. Om du nominerar någon annan än dig själv, måste kandidaten vara tillfrågad och sagt ja. Kongressombudets roll är att representera medlemmarna i sin valkrets.

Hur kandiderar eller nominerar jag?

Kontakta valansvarig i din valkrets med din kandidatur eller nominering. Då kommer du få vidare information om vilka uppgifter som behövs med mera. De valansvariga skickar sedan vidare kandidaturen till förbundskansliet.

Hur många kongressombud ska väljas?

Totalt ska 111 ombud väljas från tio valkretsar. Exakt hur många mandat varje valkrets har varierar och bestäms av valkretsens storlek.

När hålls kongressombudsvalet?

Kongressombudsvalet hålls mellan 4 och 18 maj 2021 och sker via förbundets hemsida sjf.se.

Kontaktuppgifter till valansvariga i valkretsarna
Läs Kongressombud – så funkar det (pdf)

För mer information om kongressombudsvalet, kontakta:
Linus Johnson, kommunikatör och webbansvarig, 08-613 75 73, lj@sjf.se

Senast ändrad 19 april 2021