Estonia-målet: Evertsson frias

Publicerad 8 februari 2021

Idag kom den friande domen i målet brott mot Estonia-lagen, där två personer, bland annat journalisten Henrik Evertsson, stått åtalade. "Det är oerhört glädjande att de frias", säger Ulrika Hyllert.

Idag 8 februari 2021 kom domen i det uppmärksammade målet i Göteborgs tingsrätt, där två personer bakom dokumentären ”Estonia – fyndet som ändrar allt” stod åtalade för brott mot den så kallade Estonia-lagen.

Journalisten Henrik Evertsson och kameraoperatören Linus Andersson frias av tingsrätten. Enligt domstolen är Estonialagen inte tillämplig i fallet eftersom de båda befann sig på ett tyskflaggat fartyg, vilket är att se som tyskt territorium. Journalistförbundets ordförande, Ulrika Hyllert, välkomnar domen.

– Det är oerhört glädjande att de frias, säger Ulrika Hyllert som även var på plats under hela huvudförhandlingen.

Journalistiska syftet lyfts inte i domen

Eftersom domstolen inte anser att Estonia-lagen är tillämplig går domstolen aldrig in på vilken betydelse det hade att filmningen av vraket gjordes i journalistiskt syfte. Domstolen understryker dock att den grundlagsskyddade yttrande- och informationsfriheten inte innebär någon form av carte blanche att straffritt begå straffbara gärningar.

– Det är en viktig aspekt som domstolen tar upp och det är självklart att journalister måste kunna dömas för brott som alla andra. I det här fallet fanns det väldigt många faktorer som talade för att det journalistiska syftet vägde tungt. Inte minst det faktum att de uppgifter som kom fram i dokumentären var av stort allmänintresse och att regeringen valt att möjliggöra ytterligare undersökningar av vraket, säger Ulrika Hyllert.

Hade fått internationella konsekvenser

Journalistförbundet har tillsammans med den Europeiska Journalistfederationen och journalistfacken i Finland, Estland, Norge och Danmark kritiserat åtalet och varnat för riskerna med en fällande dom.

– Våra kollegor runt om i Europa har följt det här fallet och ifrågasatt att ett land som Sverige, som har en tradition av att värna pressfrihet, åtalar journalister på det här sättet. En fällande dom hade inneburit en inskränkning av yttrandefriheten som hade fått konsekvenser även utanför Sveriges gränser, säger Ulrika Hyllert.

Senast ändrad 8 februari 2021