Foto: Tor Johnsson

Hyllert: Viktigt att markera mot Estonia-åtalet

Publicerad 25 januari 2021

Idag inleds huvudförhandlingen i målet om brott mot den så kallade Estonia-lagen. Två personer, bland annat journalisten Henrik Evertsson, står åtalade för att ha brutit mot lagen i samband med inspelningen av dokumentären ”Estonia – fyndet som ändrar allt”.

Journalistförbundets ordförande, Ulrika Hyllert, är på plats i Göteborgs tingsrätt under rättegångens första förhandlingsdag.
 
Varför du på plats under rättegången?
– Jag tycker att det är viktigt att visa att vi är många som står bakom Henrik Evertsson och hans rätt att bedriva journalistiskt arbete. Det är mycket ovanligt att journalister åtalas för brott i Sverige och för mig är det en självklarhet att markera mot det här åtalet, säger Ulrika Hyllert.
 
Varför är du kritisk mot åtalet?
– Det är flera faktorer som talar emot att det skulle vara fråga om något brott. För det första har det inte funnits någon avsikt att störa gravfriden. För det andra ligger Estonia på internationellt vatten och det är ytterst tveksamt om den svenska Estonia-lagen är tillämplig i detta fall, säger Ulrika Hyllert och fortsätter:

– Men det avgörande för mig är att Henrik Evertsson varit där i egenskap av journalist och att hans arbete har gjort att uppgifter som är av stort allmänintresse kommit fram. Det visar inte minst det faktum att regeringen nu vill ändra Estonia-lagen för att möjliggöra för ytterligare undersökningar av skrovet.
 
Vad är riskerna med en fällande dom?
– Det skulle innebära att Sverige på oklara grunder straffar journalister som utför sitt jobb och tar fram uppgifter som är av stort allmänintresse. Det strider mot såväl svensk grundlag som Europakonventionen och innebär en kraftig inskränkning av yttrandefriheten, vilket ger konsekvenser för alla journalisters möjligheter att bedriva undersökande journalistik. En fällande dom skulle sända helt fel signaler och förändra bilden av Sverige som ett land som står upp för pressfrihet.
 
Dokumentären har fått kritik, bland annat för att bara ett av två hål i skrovet visades i dokumentären. Hur ser du på kritiken?
– Det är inget ovanligt att journalistik om den här typen av känsliga ämnen leder till diskussion och det är i grunden positivt. Men jag ser ingen anledning att ifrågasätta den förklaring som Henrik Evertsson lämnat, det vill säga att han inte ansåg att det var journalistiskt intressant att visa det andra hålet i dokumentären. Man kan såklart ha olika uppfattning om huruvida det var rätt beslut, men det ändrar inte det faktum att de uppgifter som kommer fram i dokumentären är av stort allmänintresse.

Senast ändrad 25 januari 2021