Kravet: Riktat stöd för frilansar

Publicerad 28 januari 2021

"Politikerna har totalt missat vilken roll frilansjournalister spelar för demokratin. Det behövs ett riktad stöd", säger Ulrika Hyllert. Hon deltar idag 28 januari i ett möte med kultur- och demokratiminister Amanda Lind om pandemins påverkan på media och hur stödåtgärderna funkat.

Ytterligare en lång rad representanter från svenska medieorganisationer har bjudits in till mötet. Syftet är att demokrati- och kulturministern ska kunna ta del av mediebranschens erfarenheter under pandemiåret, men också diskutera vilka utmaningar som kan väntas framåt.

– De extra stöden till medieföretag har varit avgörande för att undvika tidningsdöd och omfattande uppsägningar av journalister på grund av det dramatiska annonstappet kopplat till covid 19. Det är otroligt viktigt av demokratiska skäl med en stabilitet. Nu behövs en fortsatt utveckling av befintliga och tillfälliga stöd för att garantera att tidningar och tidskrifter klarar sig igenom den här krisen och kan stå på egna ben om några år. Både snabba anpassningar och förutsägbarhet är viktigt, säger Ulrika Hyllert.

Hon understryker att frilansjournalister är viktiga både för mångfalden och för att garantera en fri journalistik.

– Men här är de riktade stöden helt obefintliga. Frilansjournalister kan inte ta del av de extra mediestöden och inte heller av stöd riktade till kulturbranschen. De är hänvisade till ofunktionella allmänna stöd som om de vore vilka egenföretagare som helst. Här har politikerna totalt missat vilken roll frilansjournalister spelar för demokratin. Det behövs ett riktat stöd till den här viktiga gruppen.

Foto Ulrika Hyllert: Tor Johnsson

Foto Amanda Lind: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Senast ändrad 29 januari 2021