Ministermöte för bättre stöd till frilansar

Publicerad 25 maj 2020

Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert hade den 25 maj ett möte med näringsminister Ibrahim Baylan, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och kulturminister Amanda Lind. 

Ulrika Hyllert och Journalistförbundet lyfte särskilt fyra punkter med ministrarna för att frilansar med enskild firma ska få ett bättre stöd under corona-krisen.

  • Möjlighet för frilansar att deltidsstämpla.
  • Anpassa andra regler i a-kassan efter de med enskild firma.
  • Inför ett stöd som motsvarar det stöd för korttidsarbete/permittering som införts för andra företagsformer.
  • Utveckla olika former av stöd eller avgiftssänkningar som träffar specifikt enskild firma.

Ulrika Hyllert publicerade följande text efter mötet på Facebook:

”Kampen för stöd till frilansar med enskild firma fortsätter. I morse hade jag digitalt möte jag tre ansvariga ministrar, näringsminister Ibrahim Baylan, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och kulturminister Amanda Lind. Tillsammans med TCOs ordförande Therese Svanström, Unionens Martin Linder och Teaterförbundets Simon Norrthon fokuserade vi på den allvarliga och svåra situation många med enskild firma har hamnat i på grund av covid-19. Vi diskuterade möjliga stöd, regeländringar och bristen på åtgärder för de med enskild firma.

Jag argumenterade för att frilansjournalister vill få arbeta sig igenom krisen i den mån det går, därför behöver stöd utformas så att det får träff på så många som möjligt även om verksamheterna ser olika ut, samt att arbetslöshetsförsäkringen tillfälligt behöver ändras så att den med enskild firma kan bedriva verksamhet på deltid. Stöden behöver vara utformade för att träffa alla med enskild firma trots att verksamheterna ser olika ut och bedrivs på olika sätt.

Just nu faller de med enskild firma helt mellan stolarna: a-kassan är optimerad för anställda och de olika stöden för företagare är anpassat efter både större och mindre företagsformer men inte för enskild firma.

Jag lyfte särskilt dessa punkter:

  • Möjligheten att deltidsstämpla.
  • Anpassa andra regler i a-kassan efter de med enskild firma.
  • Inför ett stöd som motsvarar det stöd för korttidsarbete/permittering som införts för andra företagsformer.
  • Utveckla olika former av stöd eller avgiftssänkningar som träffar specifikt enskild firma. 

Inga löften gavs på mötet av ministrarna och tyvärr verkar förändringar dröja även om de ansvariga nu fått en extra tydlig bild av problemen för att kunna arbeta vidare med stöd som fungerar. Vi saknar dock intresse från Finansdepartementet kring frågorna. Både som förbund och inom TCO kommer vi fortsätta arbeta för att få fram ett stöd som når de som just nu drabbats hårdast av alla våra medlemsgrupper.”

 

Senast ändrad 25 maj 2020