Mejla departementet och påverka stödet till frilansar

Publicerad 26 november 2020

Förra veckan meddelade Januaripartierna att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs till årsskiftet. Bra, men stödet måste fortfarande förändras så att det får träff på fler egenföretagare i kris! Den exakta utformningen är ännu inte klar och det är här du kommer in. Mejla näringsdepartementet så hjälps vi åt att förändra stödet så att fler kan ta del av det. 

Vi i Journalistförbundet har skrivit debattartiklar, träffat politiker och tillsammans med andra lämnat in remissvar via TCO och Klys. Allt för att försöka förbättra förslaget till omställningsstöd som regeringen meddelade under hösten. Här är förbundets allvarligaste invändningar:

  • Föräldralediga och sjukskrivna under 2019, liksom de som nyligen startat sitt företag, faller utanför stödet. (De befinner sig dessutom redan i en extra utsatt situation).
  • Kravet på omsättning för föregående år är för högt satt och bör sänkas från 200 000 kronor. TCO skrev i sitt remissvar: ”Som framgår av konsekvensanalysen är den genomsnittliga nettoomsättningen inom konstnärlig och kulturell verksamhet 129 000 kronor, vilket med en gräns på 200 000 kronor skulle utestänga det stora flertalet även från detta stöd.”
  • Stödperioderna borde slås samman till en längre period för att inkludera dem som arbetar med långvariga projekt och inte fakturerar löpande (vilket inte är ovanligt).

Nu kan du som medlem och frilans vara med i arbetet att uppmärksamma de här bristerna i omsättningsstödet och på så sätt påverka regeringen. 

Tillsammans kan vi påverka politiker och särskilt Näringsdepartementet som beslutar om omsättningsstödet till enskilda näringsidkare. Mejla därför gärna departementet och beskriv din egna situation eller poängtera för dem hur orimligt det är att man hamnar utanför detta omsättningsstöd. 

Du får gärna kopiera in förbundets invändningar ovan, eller skicka med länkar till de debattartiklar som vi som förbund eller vår frilansklubb Frilans Riks har skrivit. 
 
E-post till Näringsdepartementet, via registrator (skicka gärna en kopia till oss på frilansjouren@sjf.se)

Tack för att du deltar i kampen för en bättre mediebransch! 
 

Senast ändrad 26 november 2020