Debatt: Januaripartiernas stöd når inte egenföretagare

Publicerad 20 november 2020

Vi välkomnar Januaripartiernas besked om att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs till årsskiftet. Däremot krävs det förändringar i stödet för att partierna på allvar ska lindra krisens konsekvenser för egenföretagare med enskild firma. 

Denna debattartikel publicerades i Journalisten 20 november 2020, och är ett svar på Januaripartiernas debattartikel i Aftonbladet 20 november 2020.

Sedan i mars har vi i Journalistförbundet, samt andra organisationer och företrädare för egenföretagare i Sverige, på flera sätt försökt att upplysa regering och riksdag om hur egenföretagare drabbats hårt av pandemin – och att nödvändiga åtgärder behövs. Till sist kom löftet om ett riktat stöd. Januaripartierna hade förstått att Entreprenörs- och Företagarsverige inte bara består av aktiebolag – som fått frikostiga stöd – utan även av drygt 600 000 företagare med enskild firma.

För många behövande exkluderas

I remissvaren för omställningsstödet välkomnade flera tunga instanser stödet, men det fanns också en hel del synpunkter på utformningen, synpunkter som det inte har tagits hänsyn till i det färdiga förslaget. Journalistförbundet har via både KLYS och TCO efterfrågat förändringar för att nå de grupper som Januaripartierna sagt sig värna om. Här är tre exempel på synpunkter:

  • Föräldralediga och sjukskrivna under 2019, liksom de som nyligen startat sitt företag, faller utanför stödet. (De befinner sig dessutom redan i en extra utsatt situation).
  • Kravet på omsättning för föregående år är för högt satt och bör sänkas från 200 000 kronor. TCO skrev i sitt remissvar: ”Som framgår av konsekvensanalysen är den genomsnittliga nettoomsättningen inom konstnärlig och kulturell verksamhet 129 000 kronor, vilket med en gräns på 200 000 kronor skulle utestänga det stora flertalet även från detta stöd.”
  • Stödperioderna borde slås samman till en längre period för att inkludera dem som arbetar med långvariga projekt och inte fakturerar löpande (vilket inte är ovanligt).

Gör om och gör rätt

Vi i Journalistförbundet, med en stor medlemsgrupp av kombinatörer och frilansjournalister med enskild firma, var självklart hoppfulla om att Januaripartierna skulle ta till sig av synpunkterna. Vi hade fel. När förordningen om ett stöd kom tidigare i höstas såg det i stort sett ut som det gjorde i förslaget som gick ut på remiss. Vi är oroliga att egenföretagarna inte kommer att överleva det här.

När Januaripartierna nu ger besked om en förlängning till november och december, skriver de även i en debattartikel publicerad i Aftonbladet i morse även "den exakta utformningen får vi återkomma till". Detta hoppas vi öppnar för viktiga förändringar. Vår uppmaning är: Tänk om och gör rätt. 

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet

Senast ändrad 20 november 2020