Foto: Journalistförbundet

Omsättningsbaserat stöd kan nu sökas för enskild firma

Publicerad 11 november 2020

Om du har enskild firma och haft förlorade inkomster på grund av pandemin kan du söka omsättningsbaserat stöd. Det finns dock begränsningar för vem som kan söka. Stödet går att söka från 10 november till 31 januari.

Ansökan görs via Boverkets e-tjänst.

Stödet kommer sedan att betalas ut av din lokala länsstyrelse. Länsstyrelsen i Östergötland är huvudansvarig för all information rörande stödet.

Stödet kan ges till de enskilda näringsidkare som hade minst 200 000 kronor i omsättning under 2019. För att vara berättigad stöd måste omsättningstappet bero på coronapandemin och vara minst 30 procent för perioden mars – april, 40 procent för maj och 50 procent för juni – juli. Motsvarande månader 2019 utgör referensperioder. Stödet motsvarar 75 procent av omsättningstappet, men som mest kan man få 120 000 kronor sammanlagt för de tre perioderna. Stödet kan inte sökas om du startat firman efter referensmånaderna. Stödet kan också påverkas om du varit sjuk eller föräldraledig under referensmånaderna.

 

Tre perioder jämförs

Stödet är uppdelat i tre perioder och jämförs sedan med omsättningen under dessa månader 2019:

  • mars-april 2020
  • maj 2020
  • juni-juli 2020

En förlängd stödperiod har också aviserats för månaderna efter juli och ny ansökningsperiod för hösten kommer senare.

Andra stödåtgärder för företagare

Omställningsstöd

Omställningsstöd går att söka av både aktiebolag och enskilda firmor. Det riktar sig främst till företag som har mycket fasta kostnader i sin firma och är också kopplat till omsättningen. Stödet är möjligt att söka för maj, juni och juli (tidigare även mars och april). Det har även aviserats om en möjlighet att få stödet under augusti till oktober. Läs mer på Skatteverkets webb som hanterar det här stödet: https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html

Korttidsarbete

Det här stödet riktar sig enbart till aktiebolag och går att söka även för fåmansaktiebolag. Regeringen har förlängt möjligheten att söka stödet till juni 2021. Läs mer på Tillväxtverkets webbplats som hanterar det här: https://tillvaxtverket.se/4.5d4267f7170c014f2fc879ed.html

Senast ändrad 12 november 2020