Foto: Journalistförbundet

Nästan 400 ansökte om stöd ur krisfonden

Publicerad 18 maj 2020

Fredagen 15 maj var sista dag för att ansöka om stipendium ur krisfonden. Nu ska alla de nästan 400 ansökningarna behandlas. Stipendierna kommer att meddelas och delas ut under juni. 

Beslutet om att inrätta en krisfond för frilansar fattades av Journalistförbundets styrelse 24 april 2020. På grund av det exceptionella läget tas pengar ur Journalistförbundets konfliktfond för att stötta frilansande medlemmar.

Tomas Backlund
Foto: Tor Johnsson

– Jag är stolt över att vår förbundsstyrelse fattade det här beslutet. De som har sökt de här stipendierna är i stort behov av varenda litet tillskott de kan få, det kan vi se svart på vitt nu, säger Journalistförbundets vice ordförande Tomas Backlund.

Fondens startkapital på 2,5 miljoner kronor ger 250 behövande frilansmedlemmar ett välkommet stöd i den ekonomiska kris som uppstått för många under corona-pandemin.

Fortfarande öppet för givare

Det har även varit möjligt för enskilda personer, företag eller organisationer att skänka pengar till krisfonden. Även om ansökningstiden för stipendierna gått ut, så finns det möjlighet för givare att skicka in bidrag fram till 31 maj 2020. Detta kommer alltså att möjliggöra stipendieutdelning till ännu fler behövande frilansar.

Valfritt belopp kan swishas eller sättas in.

Bankkonto: Swedbank 8901-1, 704301321-3 (företagskonto)

Swish: 123 330 59 76

Akut ekonomiskt läge

– Jag vill rikta ett stort och hjärtligt tack till alla de som ytterligare bidragit till fonden. Att se en sådan solidaritet komma från alla håll värmer verkligen. Många givare har också varit noga med att poängtera hur viktiga frilansarna är, inte bara som kolleger – utan också för branschen och demokratin, säger Tomas Backlund.

Journalistförbundet genomförde en undersökning bland frilansmedlemmarna 20 mars 2020. Nästan hälften av de svarande hade har förlorat uppdrag, och en tredjedel saknade möjlighet att täcka upp för uteblivna intäkter. Sedan dess har förbundet riktat en lång rad krav gentemot ansvariga politiker och även fått gehör för flera av dem. Men åtgärderna räcker inte, och frilansarna behöver snabbt stöd. I slutet av maj kommer många av de behövande medlemmarna få det, i form av stipendier. Målsättningen är att stipendierna ska kunna betalas ut under juni. 

– Den här stipendieutdelningen var en engångsföreteelse, och kom till för att vi såg att så många av våra medlemmar föll utan skyddsnät. Det löser dock inte de stora problemen, och vi kommer fortsätta att jobba hårt för att bevaka våra medlemmars intressen, säger Tomas Backlund.

Dessa har skänkt pengar

  • Ett antal privata givare
  • FOOJ-klubben
  • Frilans Riks
  • Frilans Syd
  • Journalistklubben vid LO Mediehus
  • Journalistklubben vid SR
  • Journalistklubben vid SVT
  • Journalistklubben vid TV4
  • Stampen Media

Måndagen 18 maj hade 117 355 skänkta kronor kommit in till fonden.

Senast ändrad 29 maj 2020