Foto: Journalistförbundet

Kravlista klar för nya kollektivavtal

Publicerad 5 februari 2020

Journalistförbundets avtalsdelegation har enats om vilka krav som förbundet ska ställa i förhandlingarna om nya kollektivavtal. 

– Medlemmarna har varit tydliga med vad som är viktigast för dem i vardagen, både nu och på sikt. Vi har därför formulerat krav som bland annat handlar om större möjlighet till återhämtning, högre löner, scheman som inte riskerar medlemmarnas hälsa och bättre villkor för visstidsanställda, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert. 

Det är fem av Journalistförbundets kollektivavtal som ska förhandlas under våren. Det är avtal som berör medlemmar som har en anställning, tillsvidare eller för en viss tid, och går på kollektivavtalen för dagspress, tidskrift, public service, kommersiell etermedia eller bemanning. 

Förslagen som avtalsdelegationen har tagit fram ska bearbetas innan kraven lämnas över till motparten och arbetsgivarorganisationen Medieföretagen. 

– Vår plan är att utbyta avtalskrav under februari med motparten för dagspress, etermedia, tidskrift och public service. När det gäller bemanningsavtalet kommer vi särskilt fokusera på avtalskrav för inhyrd personal vid nästa möte med vår delegation i mars, säger Journalistförbundets förhandlingschef Johan Lif. 

Efter att avtalskraven har lämnats över till motparten för respektive avtalsområde kommer förbundets krav bli publika. Därefter kan även förhandlingar inledas. 

– Jag är stolt över hur kompetent, kreativ och bred vår delegation är. Vi är helt klart väl rustade och förberedda inför kommande avtalsförhandlingar, säger Ulrika Hyllert. 

De fem kollektivavtalen som ska förhandlas i år har en giltighetstid till den 31 mars 2020. Journalistförbundets frilansavtal har en löpande giltighetstid och är inte uppe för förhandling. Men arbetet med högre arvoden pågår ständigt och senast vid årsskiftet höjdes frilansrekommendationen.

Senast ändrad 26 februari 2020