Foto: Journalistförbundet

Ulrika och Tomas redo för kurs och avtalskonferens 

Publicerad 27 november 2019

– Den energi som skapas när över hundra förtroendevalda träffas från hela landet är fantastisk, när vi som kollektiv står tillsammans är vi verkligen starka, säger förbundets ordförande Ulrika Hyllert inför att hon och vår vice ordförande Tomas Backlund nästa vecka intar Djurönäset utanför Stockholm tillsammans med fler än 100 medlemmar och förtroendevalda på förbundets kurs och avtalskonferens. 

Nästa år är det ett stort avtalsår i Sverige. Nya kollektivavtal ska förhandlas fram i mediebranschen som bland annat reglerar lönehöjningar, arbetstider, återhämtning och tjänstepension. Villkor som får träff dagligen på många av våra medlemmar. 

– Våra kollektivavtal innehåller rättigheter som våra medlemmar tillkämpat sig under många år och nu är det återigen dags att se över vad som behövs för dagens arbetsliv och där har deltagarna på konferensen en viktig roll att visa vägen framåt. Avtalen ska ju vara anpassade efter vad våra medlemmar behöver både nu, resten av arbetslivet och vid pensionen, säger Tomas Backlund. 

Viktigt att träffas

Bland deltagarna finns medlemmar från samtliga kollektivavtalsområden − dagspress, public service, tidskrift, kommersiella etermedier och bemanning. Även förbundets frilansar och studentmedlemmar är representerade. Tillsammans ska deltagarna ta fram vilka krav de vill lämna över till förbundets avtalsdelegation, som väljs samma dag på konferensen. 

– Det är medlemmarna som bäst vet hur våra avtal fungerar i vardagen och därför är det oerhört viktigt att samlas och få diskutera hur vi kan förbättra dem. Engagemanget bland medlemmarna är stort och för att få extra kraft och en stabil grund inför avtalsrörelsen är det viktigt att träffas, säger Ulrika Hyllert. 

Mer kunskap kring hot, hat och trakasserier 

Konferensen kommer även ha fokus på arbetsmiljö. Detta då den första dagen är en ren kursdag för förtroendevalda i förbundet om bland annat arbetet mot sexuella trakasserier och hot och hat mot journalister. 

–  Jag är stolt över att så många förtroendevalda kommer få extra kunskap i att arbeta mot sexuella trakasserier, hur man kan arbeta fackligt med hot och hat samt vilken beredskap en redaktion behöver ha när allvarliga händelser som terrorattentat inträffar, säger Ulrika Hyllert. 
 

Senast ändrad 26 februari 2020