Vad är bra framtida villkor för dig?

Vilka utmaningar står du inför i ditt jobb? År 2020 är det dags för oss i Journalistförbundet att förhandla om fem av våra kollektivavtal som reglerar villkoren på många arbetsplatser i mediebranschen. Vad behöver vi tillsammans arbeta med för att få till bra villkor? Gör gärna denna enkla enkät, både du som är anställd eller frilans, så kan vi skicka svaren som ett inspel till de som ska förhandla de nya kollektivavtalen. Välj ett eller flera svarsalternativ. 

Vad behöver du för att klara framtida utmaningar i ditt yrke?
Vad behöver du för att skapa en bra balans i en ständigt uppkopplad tillvaro där gränsen mellan fritid och arbete tunnats ut?
Vad är viktigt för dig på jobbet?
Vad tycker du är viktigast när din lön eller ditt arvode sätts?

Senast ändrad 21 november 2019