Tryggare journalistjobb – sista rapporten om otryggheten i mediebranschen

Publicerad 7 februari 2018

Nu släpps "Tryggare journalistjobb", den sjätte och sista rapporten i Journalistförbundets serie om otryggheten i mediebranschen. Se även en film där utredaren Kent Werne presenterar rapporten och ger rekommendationer inför framtiden. I filmen kommenterar även ledamöter i förbundsstyrelsen de fem tidigare rapporterna.

En stor del av rapporten handlar om framtiden. Hur kan otryggheten i mediebranschen minska? Vad kan facket göra för att värna medlemmarnas intressen i tider av försämrade förutsättningar? Hur kan Journalistförbundet verka för bättre villkor?

I de tidigare rapporterna har en rad rekommendationer lagts fram. I "Tryggare journalistjobb" lägger Kent Werne, författare till rapporterna, fram ett reviderat urval.

Läs Kent Wernes rapport "Tryggare journalistjobb – Otryggheten i mediebranschen #6" (pdf)

Medverkande: Kent Werne, författare och journalist. Från förbundsstyrelsen: Anna Flytström, Natacha López, Ulrika Hyllert, Marie Blomgren och Eddie Pröckl. Intervjuade av Petteri Flanagan Karttunen. 

Läs övriga rapporter i Journalistförbundets serie om otryggheten i mediebranschen: www.sjf.se/otryggimedia

För mer information kontakta Journalistförbundets arbetsgrupp:

Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, jn@sjf.se
Katarina Dahlskog, förbundsjurist Journalistförbundet, kd@sjf.se
Kent Werne, utredare, kentwerne@gmail.com

Senast ändrad 5 mars 2020