Foto: Nordisk Journalistcenter

NJC-stipendier för deltagande i årets huvudkurs

Du kan söka stipendium för deltagande i Nordisk Journalistcenters årliga huvudkurs i Århus. 

Huvudkursen i Århus 2020 heter "20S – Det viktigaste decenniet: Klimatkunskap". 

Stipendiet täcker hela kursavgiften på 35 000 DDK. Det ingår även ett omkostnadsstipendium på 10 000 kronor för att täcka resekostnader till och från Århus och Bryssel samt andra kostnader i samband med kursen. För att få stipendiet ansöker du först till kursen hos NJC. Blir du sedan antagen söker du om stipendium hos Journalistförbundet. 

Här kan du läsa mer om kursen och ansöka om plats: https://njc.dk/kursus/aarhus-kurset-2020/ Sista ansökningsdag är 12 juni 2020.

Klicka på knapparna längst ner på sidan för att komma till formulär för att fylla i och skicka in din ansökan. Den ena knappen är för dig som är medlem med BankID. Den andra är för icke-medlemmar eller medlemmar utan BankID.

Behörig att söka

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller haft bilder publicerade i svenska böcker.

Observera att webbpubliceringar eller enbart medverkan i radio och tv inte ingår i ovanstående behörighetskrav.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Stipendiemedlen kommer från kopierings/-upphovsrättsersättningar från Bonus. (Mer information om Bonus Copyright: www.bonuscopyright.se

Tv-produktion inte är behörighetsgivande pågrund av att vi inte har några pengar från CopySwede att dela ut. (Mer information om CopySwede: www.copyswede.se)

Men om du ändå någon gång under de senaste tre åren har publicerat dig enligt publicitetskravet när det gäller text och bild så är du behörig att söka. Var noga att ange under punkten ”Publicerad i” var och när du senast var publicerad i print.

Pengarna är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder. Det är därför som upphovsrättsliga lagar och regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Om du är anställd och omfattas av Journalistförbundets kollektivavtal på din arbetsplats och blir antagen har du enligt kollektivavtalet rätt att få ledigt med lön för att gå kursen.

Du måste också meddela din arbetsgivare att du söker kursen och har för avsikt att delta om du blir antagen.

Eventuella frågor om stipendiet besvaras av Cecilia Berg 08-613 75 36 eller per e-post: stipendier@sjf.se

Senast ändrad 19 mars 2020