NJC-stipendier för deltagande i årets huvudkurs

Publicerad 9 maj 2018

Du kan söka stipendium för deltagande i Nordisk Journalistcenters årliga huvudkurs i Århus.

Huvudkursen i år heter "Tryk på Norden" och hålls 21 oktober–9 november 2018. 

Stipendiet täcker kursavgiften på 35 000 danska kronor. För att få stipendiet ansöker du först till kursen hos NJC. Blir du sen antagen söker du om stipendium hos Journalistförbundet.

Ingen särskild ansökningsblankett behövs utan mejla namn, adress, personnummer och antagningsbevis till stipendier@sjf.se.

Om du är anställd och omfattas av Journalistförbundets kollektivavtal på din arbetsplats och blir antagen har du enligt kollektivavtalet rätt att få ledigt med lön för att gå kursen.

Du måste också meddela din arbetsgivare att du söker kursen och har för avsikt att delta om du blir antagen.

Mer information om årets huvudkurs hittar du på http://njc.dk/kursus/aarhus-kurset-2018/

Eventuella frågor om stipendiet besvaras av Cecilia Berg 08-613 75 36 eller per e-post: stipendier@sjf.se

Senast ändrad 14 maj 2018