NJC-stipendier för deltagande i årets huvudkurs

Du kan söka stipendium för deltagande i Nordisk Journalistcenters årliga huvudkurs i Århus. 

Huvudkursen i Århus 2020 heter "20S - Det viktigaste decenniet: Klimatkunskap". Mer detaljerad information kommer i slutet av januari.

Stipendiet täcker hela kursavgiften. För att få stipendiet ansöker du först till kursen hos NJC. Blir du sedan antagen söker du om stipendium hos Journalistförbundet.  

Klicka på knapparna längst ner på sidan för att komma till formulär för att fylla i och skicka in din ansökan. Den ena knappen är för dig som är medlem med BankID. Den andra är för icke-medlemmar eller medlemmar utan BankID.

Behörig att söka

Stipendiemedlen kommer huvudsakligen från kopierings/-upphovsrättsersättningar från Bonus, samt i liten del från CopySwede. Pengarna är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder och i liten del från kopiering av tv-program.

Det är därför som upphovsrättsliga regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller haft bilder publicerade i svenska böcker.

Observera att webbpubliceringar eller enbart medverkan i radio och tv inte ingår i ovanstående behörighetskrav.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

För närvarande finns det dock inga pengar från Copyswede att dela ut. Vilket innebär att medverkan i Tv-produktion inte är behörighetsgivande. Men om du ändå någon gång under de senaste tre åren har publicerat dig enligt publicitetskravet när det gäller text och bild så är du behörig att söka. Var noga att ange under punkten ”Publicerad i” var och när du senast var publicerad i print. 

Om du är anställd och omfattas av Journalistförbundets kollektivavtal på din arbetsplats och blir antagen har du enligt kollektivavtalet rätt att få ledigt med lön för att gå kursen.

Du måste också meddela din arbetsgivare att du söker kursen och har för avsikt att delta om du blir antagen.

Eventuella frågor om stipendiet besvaras av Cecilia Berg 08-613 75 36 eller per e-post: stipendier@sjf.se

Senast ändrad 15 januari 2020