Så går medlemsomröstningen till

Journalistförbundets medlemsomröstning om Huvudavtalet genomförs 9 till 16 juni av Kantar Sifo, på uppdrag av förbundsstyrelsen. 

Medlemsomröstningen kommer att genomföras digitalt. Förbundets yrkesaktiva och enkelorganiserade medlemmar blir inbjudna till omröstningen via mejl av Kantar Sifo.

Medlemmar som inte har en mejladress registrerad i vårt medlemsregister kommer istället få en inbjudan till medlemsomröstningen via traditionell post. Yrkesverksam är du som är registrerad hos oss som anställd eller frilans. Även visstidsanställda och arbetssökande ingår i gruppen anställda. 

Röstningen öppnar på förmiddagen den 9 juni. Under den dagen kommer ett mejl skickas ut från Kantar Sifo med en länk till omröstningen. I de fysiska brev som skickats ut finns det också en länk. Omröstningen stängs klockan 18.00 den 16 juni. 

Urvalet av yrkesaktiva medlemmar som ingår i omröstningen genomfördes den 25 maj 2022. 

Dubbelorganiserade ingår ej

Den medlem som är dubbelorganiserad har ej fått en inbjudan att delta. Detta är personer som har sitt huvudmedlemskap i ett annat fackförbund. 

Anledningen till detta är att den som dubbelansluten angett att hen omfattas av det andra fackförbundets kollektivavtal och att det är det andra fackförbundet som bevakar den personens arbetsrättsliga villkor. De ansvarar även för personens försäkringar.

Det medlemmen får hjälp av från oss i Journalistförbundet rör yrkesfrågor – som yrkesetik, pressfrihet och upphovsrätt. Personen kan även få presskort. 

Ett uppdrag från kongressen

Beslutet att genomföra en medlemsomröstning togs av ombuden på Journalistförbundets kongress 2021, med följande uppdrag: 

"Att vid lämplig tidpunkt innan eventuellt undertecknande av nytt huvudavtal genomföra en medlemsomröstning, att medlemsomröstningen är beslutande om minst 50 procent av de aktiva medlemmarna deltar i omröstningen, i annat fall är omröstningen rådgivande, och att FS inför denna medlemsomröstning presenterar vad ett ja eller nej till att skriva på ett nytt huvudavtal innebär för medlemmarna, beroende på om de är frilans eller anställda med hänsyn till arbetsgivare och avtalsområde."

Senast ändrad 16 juni 2022