Så går medlemsomröstningen till

Journalistförbundets medlemsomröstning kommer att äga rum 9 till 16 juni 2022. Detta efter beslut av förbundsstyrelsen. 

Medlemsomröstningen kommer att genomföras digitalt. Förbundets yrkesaktiva medlemmar blir inbjudna till omröstningen via mejl. Medlemmar som inte har en mejladress registrerad i vårt medlemsregister kommer istället få en inbjudan till medlemsomröstningen via traditionell post. Yrkesverksam är du som är registrerad hos oss som anställd eller frilans. Även visstidsanställda ingår i gruppen anställda. 

Yrkesaktiv medlem? Uppdatera gärna din mejladress redan nu, du loggar enkelt in med bank-id på Min Sida.

Ett uppdrag från kongressen

Beslutet att genomföra en medlemsomröstning togs av ombuden på Journalistförbundets kongress 2021, med följande uppdrag: 

"Att vid lämplig tidpunkt innan eventuellt undertecknande av nytt huvudavtal genomföra en medlemsomröstning, att medlemsomröstningen är beslutande om minst 50 procent av de aktiva medlemmarna deltar i omröstningen, i annat fall är omröstningen rådgivande, och att FS inför denna medlemsomröstning presenterar vad ett ja eller nej till att skriva på ett nytt huvudavtal innebär för medlemmarna, beroende på om de är frilans eller anställda med hänsyn till arbetsgivare och avtalsområde."

Informationen om medlemsomröstningen uppdateras löpande. 

Senast ändrad 28 april 2022