Nina Nordh

  • Skribent
  • Redaktör
Jag är frilansjournalist med fokus på hållbar utveckling. För mig är det intressant med uppdrag som bidrar till att sprida kunskap och inspiration om lösningar på samhällsutmaningar som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Exempel på nuvarande uppdragsgivare är Greppa Näringen, Vetenskap & Hälsa samt Tidningen Utemiljö. Jag har tidigare arbetat som trädgårdsjournalist för en rad trädgårdstidningar, samt har lång erfarenhet som forskningskommunikatör och som redaktör för läromedel till universitet och högskola. På senare år har jag även skrivit egna trädgårdsböcker, "Trädgård närmare naturen" och "Sofieros trädgårdsbok". Utöver mina studier till journalist är jag också mikrobiolog och klimatstrateg, och har arbetat som miljöstrateg och med kvalitetsfrågor inom livsmedelsområdet. Medlem i föreningen Sveriges medicin- och vetenskapsjournalister.
Läs mer Fäll ihop

Verksamhetsort

Lund, Skåne län

Firmanamn

NN Ord & Miljö

Sociala medier

Ämnen

  • Miljö
  • Trädgård/odling
  • Teknik
  • Medicin
  • Vetenskap

Media

  • Tidning/tidskrift
  • Webb