Inger Evertson

  • Reporter
  • Fotograf
  • Redigerare
Erfaren och rutinerad journalist med kunskaper från olika branscher. Genom en utvecklad intervjuteknik finns få eller inga begränsningar när det gäller ämnesområden. Jag har under de senaste åren skrivit mycket om bland annat Miljö, Energi, Teknik, Byggen, Bostäder, Fastigheter, Infrastruktur, Integration, Bistånd, Pedagogik, Barn och Ungdom samt Ledarskap. Jag har över 35 års erfarenhet av redaktionellt arbete både inom dagspress, fackpress, förbundspress, personaltidning och egen verksamhet. Har arbetat som reporter, redigerare, editionsredaktör, layoutare samt personaltidningsredaktör. Jag erfarenhet av alla på en redaktion förekommande arbetsmoment. Har också uppdrag som lektör.
Läs mer Fäll ihop

Verksamhetsort

Järfälla, Stockholms län

Har lokalkännedom om

  • Sri Lanka

Telefonnummer

Firmanamn

Almus MediaProduktion

Adress

Majvägen 2, 17761, Järfälla

Ämnen

  • Bostadsmarknad
  • Feature
  • Arbetsliv
  • Näringsliv
  • Samhälle

Media

  • Tidning/tidskrift